جمعه, 02 تیر 1396 |

تحولات اخیر درعراق

حل وفصل بحران عراق، در گرو خارج شدن این کشور از جهت گیری های فرقه ای و مذهبی، حول محور "کشور یکپارچه و مستقل عراق " است.

در تحلیل پیدایش و عملکرد گروه داعش، با توجه به پیروزیهای میدانی که این گروه درعراق بدست آورده است و به منظور ارائه راه حل جهت برون رفت از این حادثه شوم به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

1-این گروه وابسته و هماهنگ با گروه تروریستی القاعده بوده و به هیچ عنوان نباید آنها را نمایندگان اقلیت سنی در عراق قلمداد نمود.

2-حامیان مالی و تسلیحاتی و تشکیلاتی این گروه عمدتا کشورهای نفت خیز منطقه و ترکیه بوده و این در واقع به جبران ناکامی آنها در تحولات سوریه  انجام گرفته.

3-نیروهای امنیتی و نظامی حزب بعث صدام حسین به رهبری ابراهیم الدوری از جمله حامیان و سازمان دهندگان عملیات تروریستی آنها بوده اند.

4- تعدادی از رهبران عشایر سنی مذهب نیز به علت دلخوری از عملکرد طایفه گرایانه نوری مالکی با آنها هم دست شده و راه را برای استقرار و پیشرفت این گروه هموار نموده اند

5– اکراد نیز همچون اقلیت سنی ها از عملکرد نوری مالکی ناراضی بوده و لذا از شرایط پیش آمده در جهت اهداف استقلال طلبانه خود سود جسته و تلاش نموده اند که سرزمینهای عمدتا نفت خیز از جمله شهر کرکوک را به تصرف خود درآورند.

6-شکاف و اختلاف در جبهه شیعیان از دیگر موارد زمینه های نفوذ و پیشروی این گروه تروریستی را می توان نام برد.

7- هدف عاجل برای کشورهای منطقه و غرب از جمله آمریکا استقرار یک حکومت ائتلافی است که حقوق سنی ها و اکراد را بیش از پیش تامین نماید. البته بدون حضور مالکی به عنوان نخست وزیر.

8-آمریکا مبارزه علیه داعش به عنوان یک گروه تروریستی را به بعد از تشکیل حکومت ائتلافی موکول نموده است.

9-مواضع مرجعیت دینی عراق به رهبری  آیت الله سیستانی نیز تا حدی با ایجاد یک دولت ائتلافی قبل از نابودی داعش هماهنگی دارد.

10-اشکال حکومت ائتلافی در حال حاضر ازیک طرف نادیده گرفتن نتایج انتخابات دمکراتیک اخیر عراق است و از طرف دیگر تایید و ایجاد رویه ای خطرناک که باعملیات نظامی می توان روند یک انتخابات دموکراتیک را بهم زد می باشد.

11-از این رو بهترین راه حل برای برون رفت از این بحران نظامی - سیاسی عبارت است از سرکوب و نابودی تروریستها در وهله اول و سپس ایجاد حکومت ائتلافی مورد رضایت همه گروههای سنی و شیعه وا کراد در عراق.

12-لازم به تذکر است که اظهارنظر علمای شیعه خارج از عراق نه تنها هیچ کمکی به روند مبارزه علیه داعش نمی کند که برعکس سبب تحریک رهبران مذهبی اهل سنت شده و در نتیجه بسیج عمومی اهل سنت کشورهای همجوار عراق به نفع داعش را دربر خواهد داشت.