جمعه, 02 تیر 1396 |

خرد سیاسی

اخیرا انتخابات هند درطول شش هفته برگزار شد ونتایج ان نیز با پیروزی چشمگیر حزب بی جی پی و شکست سنگین حزب حاکم کنگره اعلام شد.از جمله موضوعاتی که مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفت این بود که بعد ازسی سال دولت های اءتلافی ،در این انتخابات حزب بی جی پی توانست اکثریت مطلق را به دست اورد لذا اجباری در دادن امتیاز برای جلب حمایت سایر احزاب جهت تشکیل دولت جدید ندارد.

 هشتصد و اندی ملیون واجد شرایط در هند که 67% انها در پای صندوق ها رای حاضر شدند از دیگر نکات مورد توجه ناظرین بود. از نظر تعداد شرکت کننده این بزرگترین انتخابات در دنیاست.اتحادیه اروپا برای انتخابات اخیر پارلمان اروپا چهار صد و پنجاه ملیون واجد شرایط رای دارد.

 اما با ذکر این مقدمه کوتاه به اصل مطلب بپردازم.یکی از هندی هایی که واجد شرایط برای رای دادن است رییس جمهور هند است.او هم میتواند از این حق استفاده کند به ویژه انکه همیشه رییس جمهور از میان رجل مورد احترام انتخاب می شود ودر دوران مسولیت خود هیچ نوع گرایش حزبی از وی دیده نمی شود و او در راس کشور و مردم است. او هم نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه حتما احساس مسولیت می کند.اما رسانه ها در جریان انتخابات این خبر را گزارش کردند که اقای پراناب موکرجی رییس جمهور حال حاضر هند تصمیم گرفته است،به منظور حفظ بی طرفی سیاسی، از رای دادن خودداری کند.تردیدی نیست که رای افراد مخفی به صندوق انداخته می شود و اگر وی رای میداد شایبه طرفداری از یک حزب خاص ایجاد نمی کرد.از نظر قانونی هم که مانعی برای رای دادن نداشت.تنها دلیلی که برای این قضیه می توان درک کرد این بود که وی می خوست حتی در خلوت وجدان خود نیز بی طرفی را حفظ کند.این عمل تحسین هر انسان ازاده و با وجدان را بر می انگیزد.این عمل نشانه شعور بالای سیاسی نخبگان و رهبران جامعه هند است.انها به انتخاب مردم احترام می گذارند ومی دانند که برای توسعه و پیشرفت باید به حقوق همه مردم احترام گذاشت و از رفتار قیم مابانه دوری کرد.همه دنیا این اخباررا دنبال می کنند وطبیعی است که برخی هم مثل نویسنده این حروف، انتخابات هند را با انتخابات برخی کشورهای دیگر مقایسه میکنند.

 اخیرا در رسانه ها خواندیم و دیدیم در کره شمالی صد در صد واجدین شرایط به رهبرجوان خود رای دادند. و چه شادمان دیده می شدند.فافهم