جمعه, 02 تیر 1396 |

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیر گذار در ایران معاصر

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیر گذار در ایران معاصر

سید علی محمودی

نشر نی

1394

415صفحه

 

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر، نوشتۀ سید علی محمودی از سوی نشر نی انتشار یافت. نواندیشان ایرانی، پژوهش در اندیشه ها و کنشگری های هشت چهرۀ نام آور معاصر، شامل سید عبدالرحمن کواکبی، محمد حسین نائینی، محمد علی فروغی، سید محمد حسین طباطبایی، مهدی بازرگان، مرتضی مطهری و علی شریعتی است. نویسنده در پیشگفتار کتاب، در معرفیِ کار پژوهشی خود می نویسد: « در پژوهش هایی که از نظر خوانندگان خواهد گذشت، در هر مورد، بنیادی ترین و تاثیرگذارترین وجه اندیشۀ هر شخصیت، برگزیده شده است. بنابراین، پژوهش حاضر، زندگینامه نویسی و یا دانشنامه نویسی نیست، بلکه دربرگیرندۀ موضوع هایی است که در سدۀ اخیر، جامعۀ ایران را با چالش ها، دگرگونی ها و تاثیرات گوناگون روبه رو کرده است.»

نویسنده درنخستین فصل کتاب خود می پرسد: « این شخصیت ها چه گفتند، چه نوشتند، و  چه کردند که هم نام آور شدند، وهم آوازۀ آنان به فراسوی مرزهای ایران رسید و هم بر مردم و میهن خود تاثیر گذاردند؟ اینان همگی از این جهان رفته اند، اما تاثیرگذاری های مثبت و یا منفی آنان در ایران و برسرزمین های دیگر، تداوم یافته است. از این رو، خوانش مجدد دورۀ زندگی، اندیشه و کنشگری آنان، صرفا به این دلیل صورت نمی گیرد که به گذشته تعلق دارند، بلکه به دلیل استمرارِ تاثیرگذاری های متفاوت آنان است. بازخوانی اندیشه ها، همراه با نقد و ارزیابی کارنامۀ آنان، پیوندی وثیق با احوال ما ایرانیان در این روزگار دارد؛ به ویژه آن بخش هایی از دیدگاه ها و نظریه های آنان که تاثیرات گسترده تر و ژرف تری بر فرهنگ ، سیاست و جامعۀ ایران نهاده است.»

نواندیشان ایرانیشامل نه فصل است. فصل نخست با عنوان « درآمدی بر اندیشه ها، کنشگری ها و تاثیر گذاری های نواندیشان ایرانی » آغاز می شود و برپایۀ چهار ویژگیِ ایران دوستی، آوازۀ فراملی، نوگرایی و تاثیرگذاری، به جست و جو و تبیین ویژگی های مشترک هشت چهرۀ مورد بحث می پردازد. فصل دوم، « استبداد و دموکراسی در اندیشه های سید عبدالرحمن کواکبی » نام دارد. فصل سوم، با عنوان « نظریۀ « حکومت مقیدۀ » محمد حسین نائینی و چالش دراز آهنگ دموکراسی»، آغاز می شود. در فصل چهارم، شخصیت، اندیشه ها و عملکردهای فروغی زیر عنوان « محمد علی  فروغی، سیاستمداری در تراز جهانی »، تشریح و ارزیابی می شود. در فصل پنجم، با عنوان« دور هرمنوتیکی در تفسیر المیزان » ، روش این عالم دینی در تفسیرقرآن مورد بحث قرار می گیرد. فصل ششم با نامِ « نسبت میان دین و سیاست در اندیشۀ مهدی بازرگان» آغاز می شود. فصل هفتم،« مرتضی مطهری در کشاکش میان ماهیت انسان و آزادی »، نام گرفته است. فصل هشتم، با عنوان « نقدی برکارنامۀ فکری جلال آل احمد » آغاز می شود. فصل نهم، « علی شریعتی، فلسفۀ اخلاق و دموکراسی» نام دارد.آشکار است که نواندیشان ایرانی با ویژگی های چهارگانۀ یادشده، شخصیت های دیگری را نیز دربر می گیرد.  نویسنده در پیشگفتار کتاب یادآور شده است که: « به این نام ها می توان چند تن دیگر نیز در تراز آنان افزود.»

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر،در415 صفحه از آغاز سال 1394 وارد بازار کتاب شده است.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section