جمعه, 02 تیر 1396 |

«چهره‌ها»

«چهره‌ها»

فریدون مجلسی

شرکت‌ سهامی انتشار

1393

 

یادداشت نویسنده

کتاب حاضر حاوی مجموعه ای از یادداشت‌های برگزیدة تاریخی در بارة شماری از چهره‌های برجستة اثرگذار سیاسیِ ایران و جهان دریکی دو قرن اخیر است. گزینش‌ها از میان بیش از 1200 مقاله و یادداشت انجام شده که به قلم این نویسنده طی ده سال اخیر در روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها و ماه نامه‌های کشور منتشر شده است.

گذشتة پرنشیب و فراز نویسنده در زندگی دیپلماتیک، و در عرصه صنعت و تولید و مدیریت پس از معافیت از خدمات دولتی، همراه با تداوم زندگی فرهنگی مبتنی بر قلم، به او این امکان را می دهد که مسائل را با دیدی تلفیقی از تاریخ و تفسیر و تجربه شخصی بررسی کند.

وقتی قرار شد از یادداشت‌های «دوران روزنامه نگاری» خود مجموعه ای به صورت یک کتاب فراهم آورم، طبیعتاً نمی توانستم همان تنوع ژورنالیستی را به کار گیرم و آمیزه ای از سیاست روز، مفاهیم نظریه سیاسی، تاریخ، و مطالب فرهنگی و اجتمای عرضه دارم. مطالب سیاسی بر دو نوع است، برخی در همان روز انتشار مهم است و روزنامه ای به مفهوم واقعی است، و نیازی نیست در زمانی که اهمیتش را هم از دست داده است تکرار شود. برخی مطالب به اصطلاح بدون تاریخ است، یعنی بستگی به تاریخ روز انتشار ندارد. در میان این دسته آثار برای این کتاب نوشته هایی را برگزیدم، که به دلائل یا مناسبت‌های گوناگون نوشته بودم. از جمله سلسله یادداشت هایی بود که زمانی به درخواست یکی از روزنامه‌ها زیر عنوان مردان صلح می نوشتم، که به سیاست مردانی اختصاص داشت که تلاش هایشان رنگ صلحجویانه، دوری گزینی از ماجراجویی و جنگ، برگزیدن شیوه‌های مسالمت آمیز و اعتدالی حتی در مبارزات حاد سیاسی ، و تلاش در راه فاه و آسایش هرچه بیشتر شهروندان داشت. راستش کم آوردم! به ناچار در این مجموعه آن یادداشت‌های مردان صلح را با یادداشت‌های دیگر در باره سیاست مردانی که چه بسا مردان جنگ بوده اند تلفیق کردم! منظور از «مردان» در این یادداشت‌ها به مفهوم عام انسانی و «سیاست گران» به طور کلی است، اعم از اینکه مرد باشند یا زن. این یادداشت ها، چنان که خواهید رنگ بیوگرافی ندارد. به نظر من برای خواندن بیوگرافی بهتر است مستقیماً به زندگی نامه‌های مفصل اشخاص مورد نظر و یا به زندگی نامه‌های مختصر آنان با جستجوی اینترنتی مراجعه شود. لذا یادداشت هایی را برگزیدم که در هرکدام تصویری از زمان و تأثیرگذاری متقابل آن چهره بر تاریخ و زمان خودش به نمایش درآید.

می توانستم همین یادداشت‌ها را به ترتیب تاریخ انتشار ردیف کنم، اما سرانجام ترجیح دادم گزینش را نخست بر پایه کشور یا منطقه ای انجام دهم که چهره‌ها متعلق به آنجا هستند، و ثانیاً گزینش را برمبنای تقدم تاریخی چهره‌ها انجام دهم که نشان دهندة جایگاه چهره‌ها در  تحولی تاریخی کشور و منطقة خودشان، و بعضاً بر جهان باشد. با اینکه چهره‌های ایرانی در این مجموعه کمتر هستند، زیرا در بارة آنها منابع و نوشته‌های دیگر بسیار است، با این حال، ادب ملی حکم می‌کرد که تقدم را به چهره‌های ایرانی دهم، و اندکی هم از یکی دو قرن اخیر فراتر روم. سپس نوبت همسایه بزرگ و زورمدار همیشگی روسیه  و بعد به آمریکا ابرقدرت جهان است. منطقه اروپا که سرو کار بیشتری با ما دارد بعد، چین و هند بعد از آن و آمریکای جنوبی و آفریقا و سایر نقاط جهان، تا جایی که حجم متعادل کتاب اجازه دهد بعد از آن خواهد آمد. اگر توفیقی حاصل شود و در قبول افتد، از مقالات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی می‌توان جنگ‌های جداگانه ای ترتیب داد.

فریدون مجلسی

 

 

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section