جمعه, 02 تیر 1396 |

حقوق مالكین آپارتمان ها - مسكونی، اداری و تجاری

ابراهیم اسماعیلی هریسی (وكیل دادگستری)

موسسه انتشارات دادگستر

تهران

 

كتاب در كلیات با ذكر تاریخ چه حقوق مالكین آپارتمان ها به تشریح تعاریف از نظر حقوقی پرداخته و كلیه قوانین و آئین نامه های مرتبط ، سلسله مراتب قوانین و مقررات ، عرف آپارتمان نشینی و رویه قضائی موجود را بیان داشته و در پنج فصل مالكیت قسمت های مختلف ساختمان ،‌ ماهیت حقوقی قسمت های مشترك ساختمان ، هزینه های ساختمان ، اداره امور ساختمان و در نهایت بازسازی ساختمان را در ابعاد مختلف مورد بررسی عمیق قرار داده است.

چاپ اول كتاب در 496 صفحه در سال 1390 منتشر شده و چاپ یازدهم كتاب در سال 1393 با بهای 200,000 ریال در سال 1393 منتشر شده است.

پدید آورنده در بخشی از مقدمه كتاب عنوان داشته :

اصولاً ساختار قانون تملك آپارتمان ها و آیین نامه ی اجرایی مربوط ، با این كه در دهه ی چهل مصوب شده ، ولی طوری تنظیم گردیده كه رأی اكثریت ملاك اداره ی ساختمان است. البته این امر طبیعی است زیرا زندگی جمعی جز با رأی اكثریت اداره نمی شود و این ساختار در واقع ساختاری دمكراتیك و مردم سالارانه است. از این روی ، مشاركت اهالی ساختمان جهت اداره ی امور آن از هر حیث ، از جمله تحمل آرای مختلف و احترام به نظر اكثریت از لوازم این قانون به طور اخص ، و از لوازم زندگی جمعی به طور اعم شمرده می شود. می توان گفت : تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد راهكارهای اداره ی مجتمع آپارتمانی خود به خود ، نوعی نهاد مدنی است كه باید در آن به تمرین دمكراسی پرداخت.

پس می توان چنین گفت : ساختمان باید محل تمرین مردم سالاری و مدیریت آن فرصتی برای مدیریت جمعی باشد چندان كه مدیران به خوبی بر مالكان آپارتمان مدیریت كنند و اهالی نیز ناظران تیزبینی بر اعمال مدیران خود باشند . كسی كه برای آسایش و آرامش خود در منزل خویش احساس مسئولیت كند ناگریز است در اداره ی مجموعه ی آپارتمانی خود كوشا باشد چه آنهایی كه خود را صاحب صلاحیت اداره ی مجموعه می دانند و چه آنان كه مدیر یا مدیران مجموعه را انتخاب می كنند. بی تفاوتی و تعلل در این خصوص ، حاكی از سهل انگاری در حفظ آسایش انسان در آپارتمان خویش خواهد بود. زیرا ، در اثر بی تفاوتی ممكن است اشخاصی مدیریت مجتمع را به عهده گیرند كه صلاحیت اداره ی آن را نداشته باشند در نتیجه مدیران نالایق با تصمیات خام و غیر مدبرانه ، مخل آسایش سایرین باشند.

به همین خاطر ، مطالعه ی قانون تملك آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن و مطالعه ی كتاب حاضر را برای همه ی كسانی كه زندگی یا اشتغال در آپارتمان ها را اختیاراً یا اجباراً برگزیده اند ، به شدت توصیه می كنم . چرا كه ، این امر نه تنها آغازی برای رفاه خویش در منزل و محل كار ، بلكه شروعی برای مشاركت فعال در اداره امور جمعی می باشد.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section