جمعه, 02 تیر 1396 |

ايرانيان - دوره باستان تا دوره معاصر

نويسنده: دكتر همايون كاتوزيان

ترجمه: دكتر حسين شهيدي

ناشر: نشر مركز – تهران

اصل كتاب به زبان انگليسي و با پيشنهاد انتشارات دانشگاه ييل تهيه و در سال 2009 در امريكا و انگلستان منتشر شده است. ترجمه كتاب در 410 صفحه در قطع وزيري در سه هزار نسخه در سال 1391 منتشر و چاپ دوم آن در سال 1392 با بهاي 180,000 ريال منتشر شده است. كتاب داراي 25 صفحه پي نوشت ، 19 صفحه نمايه و 14 صفحه تصوير مي باشد.

مقدمه كتاب به ايران و ايرانيان اختصاص داده شده و در دوازده فصل كتاب ، عناوين زير مورد بررسي قرار گرفته :

افسانه ها ، اسطوره ها ، تاريخ باستان - يونانيان ، پارتيان ، پارسيان - اعراب ، اسلام و ايرانيان - تركان و مغولان - بار ديگر امپراتوري ايران - فروپاشي و وحدت دوباره - معماي اصلاح و تجدد - انقلاب براي قانون - حكومت استبدادي نوين - اشغال ، ملي شدن نفت و ديكتاتوري - انقلاب سفيد - انقلاب بهمن 1357 در خاتمه نيز به جامعه ايراني پرداخته شده است.

در قسمتي از پيش گفتار ، كتاب به شرح زير معرفي گرديده است :

كتاب حاضر تاريخ ايران – كشوري كه تا دهه ي 1930 در غرب « پرشا » ، « پرس » يا مانند آن ناميده مي شد – از آغاز امپراتوري پارسيان تا امروز است. موضوع اين كناب هم « چيستي » تاريخ ايران و هم « چگونگي » و « چرايي » آن است . در راه انجام اين سه كار  با هم ، نويسنده ملاحظاتي تطبيقي نيز ميان تاريخ ايران و تاريخ اروپا انجام داده تا نشان دهد كه جامعه ي ايران و تاريخ پرنقش و نگار آن با آن چه كه در غرب گذشته ، تقاوت هاي مهمي داشته است.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section