جمعه, 02 تیر 1396 |

پژوهشهایی در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران باستان

(دفتر پارینه)

نوشته دکتر سید اصغر محمودآبادی

نشر آبتین: تهران

انتشارات مهزیار (چاپ دوم) اهواز

تاریخ انتشار:1383

تهران و اهواز (تهران)

390 صفحه

مجموعه مقالاتی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران در پهنه با عظمت تاریخ گذشته مردمان این مرز و بوم، در زمینه های مختلف، اما هم سو با پدیده های فرهنگی نگاشته شده است. مقاله ها به شیوه علمی و بر اساس بهره گیری از ماخذ های موثق و در خور نقل، تدوین و تالیف گشته و متضمن نکته های دقیق، افتخار و احترام دیگر از تاریخ گذشتگان بلند پایه این سرزمین خجسته نهاد است. کسانی که در دنیای جهل زده باستان و در روزگاران پر آشوب و فتنه انگیز که بیداد و تجاوز به حقوق و حریم انسانها در پهنه جهان شیوع تمام داشت- به پا خواستند و اصول آزادگی و آزاد اندیشی را در جهان اعلام داشتند

و چنین بود که آیین های انسانی و انسان دوستانه را از مرزهای ایران بزرگ به دیگر نقاط جهان کهن گسترش و نشر دادند و سرمشقهایی به یاد ماندنی از پندار، گفتار و کردار نیک از خود بر جای نهادند. نثر کتاب نثری روشن و استوار با رعایت شیوه ایجاز نوشته شده و بیشتر به کار و کارنامه نیاکان نظر افکنده و در مقاطع مختلف تاریخ ایران قدیم تحت عنوان دفتر پارینه به تحقیق و بررسی تاریخ ایران طمین پرداخته است.

دورانهای مختلف تاریخ ایران از جمله تاریخ ماد و هخامنشیان، تاریخ عصر اسکندر و سلوکیان، عصر اشکانی و ساسانی چه از نظر سیاسی و اجتماعی و چه به لحاظ  فرهنگی و هنری مورد توجه قرار گرفته است. از جمله عوامل اقتصادی و تجاری، راهها و روابط بازرگانی، تجارت گیاهان و فراورده های زمینی و دریایی، هنر موسیقی، ضرب سکه ها، مقایسه سکه ها در دورانهای مختلف، راه ابریشم و اهمیت آن در دنیای قدیم، روابط دیپلماتیک بین دولتهای ایران عصر هخامنشی با دولت شهرهای اروپا از جمله آتن و اسپارت و ...


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section