جمعه, 02 تیر 1396 |

امپراتوری ساسانیان در گزارشهای تاریخی اسلامی و غربی

نوشته دکتر سید اصغر محمودآبادی

تاریخ انتشار 1384

نشر افسر

اصفهان

606 صفحه

 

درباره تاریخ ساسانیان سه گروه مورخان به طور کلی به بحث نشسته اند و آثار آنان به کرات مورد توجه و نظر محققان و مورخان قرار گرفته است. نخست مورخان هم زمان با آن دوران به ویژه مورخان لاتین، یونانی و رومی و ارمنی که در مورد آن دولت اظهار نظر کرده اند، انگاه مورخان بزرگ اسلامی – پس از فتوح ایران به وسیله فاتحان مسلمان عرب- در مورد آن دولت و آثار آن و به ویژه تاثیر آن در تمدن و فرهنگ اسلامی بحث کرده اند و آخرین آنان مورخان جدید غربی هستند که به ویژه در قرون 19 و 20 میلادی شیوه های جدیدی از تاریخ نگاری را به صورت نقد و بررسی و اظهار نظریه های جدیدی در مورد تاریخ ساسانیان نموده اند که به نظر می رسد به کشف جدیدی از آن دوران دست یافته اند و از جمله آنان فرانتس آلتهایم و تئودور نولدکه می باشند.

این تحقیق سعی دارد به نکاتی بپردازد که نظریه های مورخان اسلامی تا قرن 5 هجری را با نظریه های مورخان غربی در قرون جدید با یکدیگر مقایسه و مقابله و مبادله نماید و در ئاقع به نقد و بررسی منابع قدیم اسلامی و جدید غربی بپردازد و در این رابطه از کتیبه های ساسانی نیز در متن مسائلی که از دید تارخی مورخان اسلامی پنهان مانده است نیز در گشایش مسائل تاریخی امپراتوری ساسانیان نیز استفاده می شود...


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section