جمعه, 02 تیر 1396 |

دیپلماسی هخامنشی

از ماراتن تا گرانیک 490 ق-م تا 334ق-م

نوشته دکتر سید اصغر محمودآبادی

تاریخ انتشار (چاپ دوم) 1392

نشر مینو- اصفهان-

240 صفحه

 

تاریخ روابط دیپلوماسی در دنیای قدیم و در بین ملل و دولتهای شرق باستان و از جمله سومر، عیلام، بابل، مصر، آشور و ... رواج داشته موضوع جدیدی نیست. اما آنچه در این کتاب به رشته تحریر در آمده است: اولا تاریخ روابط امپراطوری ایرانیان-هخامنشیان را با ملل یونانی به رهبری آتن و اسپارتمورد توجه قرار داده و ثانیاً به روند طولانی و رشد یافته آن روابط نیز در طول بیش از دو قرن -  از ابتدای طلوع هخامنشیان تا افول آنان و ظهور مقدونیان در پهنه سیاست جهان یونانی اشاره دارد.

آنچه این روابط را بیشتر برجشته و شایسته توجه قرار می دهد، پیچیدگی، درون گرایی و سازه های نوینی از سیاست در روابط بین الملل جهان قدیم است که پیش از آن نه به لحاظ زمان و نه به شکل محتوایی در بین دولت های شرقی – که نام آنان گذشت- به وجود نیامده بود.

شیوه نگارش چنین تحقیقی گرچه از منابع معتبر دوران قدیم و مورخان صاحب نظر دو قرن اخیر ملهم شده است اما نتایج آن به صورت دراماتیک با آنچه آن مورخان دریافت داشته اند به صورت روشنی متفاوت است. به عبارت بهتر در این روابط محقق سعی کرده است نتایج تازه ای را در فرایند تحولات تاریخی و دیپلماتیک مورد توجه قرار دهد، که این نتایج خود به علتی معطوف می گردد که معلول های بعدی را دنبال می کند که باز خود به علتی دیگر در فضای تحقیق مبدل می شود.

داریوش بزرگ می کوشد دنیای بازرگانی یونانیان را با شرق مرتبط سازد، اما تلاش او در نبرد ماراتن که تصمیم مقاومت آتن در برابر ایرانیان است و جلوه های رهبری جهان یونانی را در بر می دارد به شکلی نا امید کننده به ناکامی می رسد. فرزند او خشایار شا، سعی می کند چهره مهیب و دیگر آن ارتش شاهنشاهی را به یونانیان نشان دهد اما حاصل آن کار تنها به اتحاد جهان متفرق یونانی در اتحادیه دلوس منجر می شود. خشایار شا ناکام تر از پدر به پارس بر میگردد. اردشیر اول فرزند او در انتظاری طولانی سرنوشت یونانیان را در دیپلماسی جدیدی به نام صلح کالیاس رقم می زند. آنگاه آتن بر فراز یونان ناراضی می نشیند و اریشیر آگاهانه امیدوار است که دورنمای جنگهای پلوپونزی آرمان یونانیان را در هم بریزد. سیاست طلا و تطمیع سر انجام دوستان سابق را در نبردگاه مهلک پلوپونزی را در برابر هم قرار می دهد. اردشیر دوم صلح بر یونان را تحمیل می کند. اما در سایه ابرهای تیره نفاق یونانی و دخالت پارس ها سایه سنگین و شوم مقدونیان هویدا می شود و ...

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section