جمعه, 02 تیر 1396 |

عملکرد شوروی در جنگ تحمیلی

نویسنده: نعمت الله ایزدی

(سفیر جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ ایران و عراق)

تهران: اطلاعات

سال انتشار:  1392

200 صفحه

در پیش گفتار این کتاب آمده است که بزرگترین ضربه ای که شوروی از انقلاب اسلامی متحمل شد این بود که اندیشه مارکسیسم- لنینیسم با اصولی که بر آن مبتنی بود به عنوان یک دروغ مسلم تاریخ هیچگاه نتوانست آن گونه که ادعا داشت عمل کند...

تا زمانی که این اندیشه بدون رقیب خود را مبنای فکری انقلابهای جهان می دانست، امر بر انها مشتبه شده بود که حقیقت همان است. اما انقلاب اسلامی این تصورات را بکلی بی اعتبار ساخت. در مقدمه کتاب نویسنده ، هدف از تدوین این کتاب را " ارائه شواهد و قرائن عملکرد اتحاد شوروی در جریان جنگ تحمیلی به دیدگاهی نسبتاً واقع بینانه از مواضع این کشور در قبال جنگ " دانسته و معرفی کرده است.

نویسنده اعتقاد دارد که پیروزی احتمالی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی می توانست همزمان چندین عارضه برای اتحاد شوروی داشته باشد: نخستین مسئله شکست متحد استراتژیکش یعنی عراق بود که این بعنوان هم پیمان دیرین شوروی خوب نبود. مسئله بعدی، زیر سئوال رفتن برتری سلاح های شوروی بود ، در کنار این دو مسئله تسری انقلاب اسلامی در منطقه بود که این به خلاف مصالح و منافع آنها بود.


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section