جمعه, 02 تیر 1396 |

فروپاشی کشورها: نظم و هرج و مرج در قرن بیست و یکم

نوشته: رابرت کوپر

مترجم: حمید کریم نیا

تهران: نگاه معاصر

سال 1392

204 صفحه

پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 شرایط امنیتی جهان به طور کلی تغییر یافت و استراتژی کشورهای غربی در مواجه با سایر ملل جهان تحولی اساسی پیدا کرد.

از این رو نگاه این کشورها به رویدادها و بحران های جاری در مناطق بحران زا تغییر کرد. نویسنده کتاب حاضر که به عنوان دیپلمات در سمت هایی چون معاون وزارت خارجه انگلیس، مشاور نخست وزیر و نیز مشاور اتحادیه اروپا در امور امنیت خدمت کرده، به بررسی مسائل امنیت جهانی پرداخته است. نویسنده معتقد است که تهدیدات امنیتی در قرن بیست و یکم به شکل قرن گذشته نیست و این تهدیدات به دلیل پیچیدگی های خاص خود در چارچوب مرزهای ملی نخواهد بود. بنابراین، از لحاظ چگونگی برخورد با این تهدیدات امنیتی نحوه همکاری خاصی را میان کشورهای مختلف می طلبد. از این جهت نویسنده اعتقاد دارد باید نسبت به مواجه و علل ایجاد زمینه های تهدیدات امنیتی در کشورهای در حال توسعه هرچه زودتر اقدامات اصلاحی بوجود آید تا نظم دیرین جهانی که ساخته و پرداخته کشورهای قدرتمند بوده است، دچار تهدیدات جدی نشود.


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section