جمعه, 02 تیر 1396 |

فرایند اقتدار امپراتوری هخامنشیان و تحول تاریخ نگاری در یونان باستان

نوشته: دکتر سید اصغر محمودآبادی (استاد تاریخ دانشگاه اصفهان)

انتشارات: موسسه عالی غیر انتفاعی هنری سپهر اصفهان

تاریخ انتشار 1388

215 صفحه

کتاب بخش مهمی از تاریخ به یاد ماندنی عصر هخامنشیان (550-330 ق م) را از آغاز و تکوین آن دولت در فرایند تحولات جهان باستان به ویژه در بخش غربی امپراتوری مورد توجه و تحقیق قرار می دهد. بی گمان در این فرایند روابط نه چندان دوستانه ای بین هخامنشیان و دولت شهر های یونانی به رهبری آتن و اسپارت برقرار شد که هیچگاه نتوانست به رشته ای از ارتباطات اساسی فرهنگی و بازرگانی پیشرفته و مورد نیاز مبدل گردد.

حاصل آن روابط ابتدا به جنگ های مدیک (در عصر داریوش اول و خشایار شا) مبدل گردید و کمی بعد ایرانیان در جنگهای داخلی یونان موسوم به نبردهای پلوپونزی دخالت کرده و این موضوع باعث تجزیه بیشتر روابط و در نتیجه گسستگی عمیق بین پارسیان و یونانیان گردید. با این حساب بخش عمده ای از دوران هخامنشیان در ارتباط با جهان یونانی طی شد. این که چگونه آن روابط پدید آمد، چگونه ادامه یافت و پگونه به بن بست رسید خود دارای اهمیت ویژه ای است که در متن کتاب به آن پرداخته شده است. در این میان آنچه اهمیت این پژوهش را رساتر می نماید قرار گرفتن هخامنشیان در فرایند تحول تاریخ نگاری جهان یونانی (از هرودوت تا پلوتارک و حدود 5 قرن) می باشد.

پیش از هخاننشیان و حضور آنان در دنیای یونانیان، آنچه در یونان به عنوان تاریخ تلقی می شد عبارت بود از اسطوره و حماسه. حضور پارسیان و اقتدار آنان در سواحل، بنادر و شهرهای یونانی باعث ایجاد تحولی شد که تولد تاریخ نگاری یونانی را نیز ممکن ساخت. همچنان که اروپا در نبرد سالامیس متولد شد، تاریخ نگاری جهان یونانی نیز از همان برخورد به وجود آمد. تفاوت در این بود که یونانیان بر قدرت نظامی هخامنشیان پیروز شدند و هخامنشیان اندیشه یونانیان را نسبت به جهان متحول ساختند و نتیجه آن شد که بنای عظیم فرهنگ تاریخ نگاری یونانی بر همان اندیشه استوار و پایدار باقی ماند و بی گمان نقش جاودانی هخامنشیان در چنان تحولی همچنان فروزان است بدین گونه که هیچ مورخی در آن دوران طولانی پیدا نشد که تاریخی بنویسد و از هخامنشیان بحثی جدی و تعیین کننده به میان نیاورد...


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section