جمعه, 02 تیر 1396 |

چرا ايران مانند ‍ ژاپن نشد؟

چرا ايران مانند ‍ ژاپن نشد؟

نوشته: سعيد آرتي

انتشارات نويد نيكان

سال 1392

ريشه عقب ماندگي ايران و پيشرفت ژاپن بارها در مقالات و كتب گوناگون مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، غالب اين نوشته ها حاصل ديدگاه هاي جامعه شناسان بوده كه در طي آ ن به دنبال اثبات نظريه و يا ديدگاههاي خاصه خود از اسناد و مدارك تاريخي كمك گرفته اند.

اما در اين كتاب سعي شده است با نگاهي تاريخي به اين موضوع، سه بخش سياست، اقتصاد و آموزش كه نقش پر رنگ تري در پیشرفت  يا عدم موفقيت ايران و ‍ ژاپن ايفاء نموده اند مورد تجزيه و تحليل قرار بدهد.

در بخش سياست، شخصيت هاي تاثير گذار بر حوداث سياسي دو كشور و گذر دولت هاي ايران و ژاپن از حكومت هاي سنتی  به رژيم مشروطه مورد بررسي قرار گرفته است. در حالیكه در بخش اقتصادی  سعي شده است ضمن بررسي كاستي هاي اقتصاد ايران ، الگوي توسعه ژاپن از اقتصاد سنتي  و رژيم فئودالي به سيستم سرمايه داري را توضیح دهد. در بخش آموزش ، دولت مردان ژاپني دريافتند كه براي افزايش كارائي جامعه خود و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص جهت توسعه  صنایع و ایجاد  ارتش مدرن خود بايد به گونه اي تحصيلات عاليه را در جامعه روبه ترقي خود بالا ببرند كه در آينده بتوانند نيازهاي اساسی و روبه گسترش اين دو بخش مهم جامعه خود را برای نسل های آینده برآورده سازند. اما در ايران از ابتداي  شروع اصلاحات ، تحولات آموزشی  به طور اساسی مد نظر نبوده، بلكه هدف از اصلاحات آموزشي،  تربيت يك گروه نخبه تحت كنترل دستگاه حاکمه  بود،  كه بتواند نيازهاي ابتدائي  دولت را برآورده سازد. 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section