جمعه, 02 تیر 1396 |

دنیای حقیقی و دنیای مجازی

دنیای مجازی را دوست تر می دارم- وقتی دلم تنگ است، جمله ای را خود می نویسم ویا اگراز جمله ای  خوشم آیدshare میکنم و آن را بر روی دیوار اتاق مجازی ام نصب می کنم.

آنگاه دوستانم که انسان های حقیقی هستند اما در دنیای مجازی، آن را  likeمی کنند و بعضی وقت ها برایم  commentهای زیبایی می گذارند و من خوشحال می شوم . بعد من به دنیای آنها سفر می کنم، آنگاه می فهمم که تنها من تنها نیستم. به قول یکی از همین دوستانم در شبکه مجازی ما جمعیتی هستیم که تنهاییم . رانده شده از دنیای حقیقی.

دنیای حقیقی را دوست ندارم؛ این دنیا تلخ است چون پر از حیله و مکرو کینه است. تله و دام فراوان دارد. آنجا خود را در میان گله ای رها شده بی هیچ چوپان احساس می کنم که لغزیدن پای یکی همه مان را به ورطه نابودی می کشاند.

دنیای مجازی را دوست تر می دارم- سعی می کنم از  video callاستفاده نکنم تا نگاهم به نگاهشان نیفتد و بی آنکه از درون دلهاشان باخبر باشم با نگاهم درباره شان قضاوت نکنم. سعی می کنم عمق درد وجودشان را با کلماتشان احساس کنم. شهد تنهایی شان را استشمام کنم، سعی می کنم تُن صدایشان را نشنوم تا به اشتباه اضطراب درونشان را نوعی دیگر تعبیر نکنم و یا به خنده هایی کوتاه کم رنگ اما معنا دار ، حضورشان را به شک نیندازم.

این روزها سخت می توان پا به دنیای حقیقی گذاشت و این دنیای حقیقی ساخته دست پدران و مادران ماست. دنیایی که همه مان را تشنه نگه داشته است. عطش را در درون تک تک مان به میراث گذاشته است.آری ما تشنه ایم لیک نه تشنگانی که جرعه ای آب گلویمان را تر بسازد. بغض ها مدتهاست که همچون آهک راه گلویمان را فرو بسته اند و جرعه ی آب تنها آن را سفت تر و سخت تر خواهد کرد.

خدایا شکنجه بزرگی است که درد داشته باشی اما نتوانی دم زنی ویا حرفهایت را مبدل به اشک کنی و از چشم جاری سازی.آری داشتم می گفتم ما تشنه ایم چون حقیقت تشنه است. دنیای حقیقی خود تشنه حقیقت است و راستی. ما را با سراب چه کار؟دلم تنگ است، جمززسیبللله ای ززمیزرا خود می نویسم ویا اگراز جمله ای  خوشم آید shareمی کنم و


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

::معرفی کتاب

چقدر ما خوبیم

جامعه شناسی طنز
ترجمه و تالیف: ابراهیم رها

انتشارات: مروارید
1394
۹۶صفحه

انتشارات مروارید به تازگی کتابی را با عنوان «چقدر خوبیم ما» نوشته ابراهیم رها روانه بازار کتاب کرده است؛ کتابی که نویسنده‌اش متن آن را حاصل تاملات خود در نقد رفتارشناسی ایرانیان در قالب بیانی طنزآمیز عنوان کرده است.
«چقدر خوبیم ما» در برگیرنده یادداشت‌هایی از ابراهیم رهاست که همگی برای نخستین بار در این کتاب منتشر و برای این کتاب نوشته شده اند.

col

sup

sup copy