شنبه, 03 تیر 1396 |

ضرورت تاسیس وزارت دفاع مدنی، حوادث غیر مترقبه و از بین بردن بلایا در کشورمان

حادثه سیل و طوفان روز یکشنبه 28 تیرماه 1394 در سولقان و دامنه های البرز که متاسفانه منجر به از دست رفتن جان عده ای از هموطنان و تعدادی از کارگران چینی گردید مصیبتی بزرگ ولی قابل جلوگیری بود. سئوالات زیادی پیرامون این حادثه مطرح گردید . آیا این اتفاق توسط سازمان هواشناسی قابل پیش بینی بود؟

اگر قابل پیش بینی بود اطلاع رسانی و اعلان خطر چگونه می بایست انجام گیرد؟ آیا اعلام خطر توسط رادیو و تلویزیون کافی است ؟ ایا همه مردم در آن زمان به رادیو و تلویزیون گوش میکردند که مراقب باشند و از خطر دور شوند؟ آیا نمی شد تلفن زد یا برای همه موبایل ها در تهران SMS یا پیامک هشدار فرستاد؟ چه سازمانی میبایست این پیام را به مردم منطقه برساند ؟ آیا پیش بینی احتمال سیل ومسئولیت نظارت و مانع شدن از مسدود کردن مسیل سیلاب توسط پیمانکار در سولقان قبل از اتفاق این حادثه به عهده شهرداری بود؟ به عهده استانداری بود؟ به عهده پیمانکار بود؟ به عهده ستاد حوادث غیر مترقبه بود یا سازمان مدیریت بحران؟ اینها سئوالاتی است که در چهارچوب قوانین موجود از لحاظ حقوقی بی جواب مانده اند !
   روز پنج شنبه دوم مهرماه 1394 فاجعه هولناک ومصیبت بار منا در حین رمی جمرات رخ داد که متاسفانه منجر به شهادت 465 نفر از هموطنانمان و عزیزانمان گردید . سئوال تامل بر انگیز این است که چرا آمار کشته شدگان حجاج روسیه در این حادثه صفر بود و آمار کشته شدگان ایرانی 465 نفر؟ به غیر از اینکه دولت عربستان به عنوان میزبان مسئول حفاظت از جان کلیه حجاج است از لحاظ قانونی کدام سازمان و تشکیلات ایرانی مشخصا متولی حفاظت از جان ایرانیان در عربستان و یا عراق و یا دیگر مناطق است؟ سازمان حج وزیارت ؟ وزارت خارجه ؟ مسئولین کاروانها ؟ یا هیچکدام ؟ . کدام سازمان ایرانی با مقامات عربستان به صورت تکنیکی در مورد حفاظت ازجان ایرانیان از قبل مذاکره و هماهنگی نموده بود ؟ کدام دسته از کارشناسان تامین امنیت جانی حجاج ایرانی در عربستان مستقر بودند و چه پیش بینی ها و هماهنگی هائی با مقامات محلی برای رفع خطر احتمالی نموده بودند؟ آنها قبل از حادثه چگونه و از چه طریقی و با چه ابزاری به مسئولین کاروانها در منا اطلاع رسانی نموده بودند؟ 
این سئوالات نشان میدهد که متاسفانه هنوز وزارت خانه مشخصی در کشورمان که از لحاظ قانونی مسئولیت پیشگیری از حوادث غیر مترقبه برای حفظ جان ایرانیان در داخل کشور و خارج کشور بعهده بگیرد و با عقد قرار دادهای های فنی و تخصصی در مورد جلوگیری و کاهش حوادث غیر مترقبه ای که مانع کشته شدن ایرانیان در خارج از کشور شود وجود ندارد.این گفتمان ضعیف در مورد پیش بینی وپیشگیری از حوادث غیر مترقبه چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور منجر به این شده است که از جمله تفاهم نامه ای با عربستان و یا با عراق در مورد حفاظت از جان زائرین ایرانی وجود نداشته باشد ومثلا حوادث منا هر چند سال یکبار تکرار و عده ای از همو طنان کشته شوند . بیاد داریم که حادثه آتش سوزی در منا قبل از انقلاب نیز منجر به کشته شدن عده ای از ایرانیان گردید ولی از آنجا که وزارت حوادث غیر مترقبه ای به عنوان متولی فنی مذاکرات که بتواند ابعاد و اندازه خطرات جانی را پیش بینی کند و وجود نداشت مذاکراتی فنی باعربستان این زمینه صورت نگرفت .
  هر چند که وزارت امورخارجه متولی ابعاد حقوقی قراردادها ی بین المللی و دوجانبه است ولی نمیتواند به تنهائی وارد ابعاد فنی اینگونه مذاکرات شود برای اینکه نه حوزه تخصصی آن است و نه ابزار اجرائی آن را دارد. وزارت امورخارجه همانطور که اطلاعات دقیق فنی در بحث اتمی و غنی سازی ندارد و یا اطلاعات دقیق تجاری و یا اطلاعات دقیق در مورد امواج رادیویی و سیگنالهای مخابراتی خطوط هوائی و یا کشتیرانی را ندارد،به همان گونه اطلاعات فنی در مورد پیش بینی و چگونگی پیشگیری از حوادث غیر مترقبه را ندارد و نمیتواند به تنهائی در همه این ابعاد فنی در جهان امروز وارد مذاکرات بین المللی یا دو جانبه شود،بلکه باید سازمان و وزارت خانه تخصصی مربوطه در مذاکرات وزارت خارجه را پشتیبانی کند . تعجب آور این است که کشورمان در مورد امواج وسیگنالهای مخابراتی خطوط هوائی و کشتیرانی قرار دادهای بین المللی دارد چگونه است که در مورد حفظ جان ایرانیان با کشورهای همسایه قرار دادی ندارد!           
   فرض کلی این گزارش بر این اصل اساسی استوار است که جان هموطنان ارزش دارد و از لحاظ حقوقی دولت موظف به حفظ جان و مال اتباع به بهترین وجه است. فرض دوم بر این است که ایران در منطقه ای زلزله خیز قرار دارد، گسلهای زیادی در آن موجود است ، هم زلزله های متعدد در ایران رخ میدهد و هم با خطرات تغییرات شدید آب هوائی از جمله سیل ، برف و بهمن و رانش زمین رو برو است . هم با طوفان دریائی و یا برخورد و تصادم کشتیها و اتش سوزی در انها که همه اینها منجر به غرق شدن عده ای از هموطنان در دریا می گردد روبروست و هم با آتش سوزی در شهر و کارخانه و یا جنگل مواجه است . هم اتباع ایرانی در عراق عربستان کشته می شوند. همه این وظائف سنگین، متنوع و تخصصی در مورد پیش بینی و رفع خطر قبل از وقوع حادثه، اطلاع رسانی به موقع و همچنین حفاظت از جان و مال مردم در هنگام حادثه و ارام و عادی نمودن وضعیت پس از وقوع حادثه از لحاظ قانونی مستقیما باید عهده وزارت خانه مشخصی باشد .
   اگر دو فرض اول را بپذیریم به روشنی میتوانیم به این نتیجه برسیم که ایجاد "وزارت دفاع مدنی ، اوضاع غیر مترقبه و از بین بردن بلایا و فجایع " در کشورمان ( برای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و یا حفظ جان و اموال مردم از بلایا و حوادث غیر مترقبه) بیش از" وزارت ورزش " که به تازگی ایجادشده،اهمیت دارد.
 از لحاظ تاریخی درسال 1382 ستاد حوادث غیر مترقبه ایجاد شد که کارائی لازم را نداشت و در سال 1386 به سازمان مدیریت بحران درکشور تبدیل شد که این سازمان نیز به دلائل ضعف مالی، مدیریتی و اطلاعاتی نیز کارائی لازم راندارد.
 با توجه به این تجربیات ناقص کشورمان در ایجاد یک سازمان منسجم و قوی واز لحاظ قانونی مسئول درقبال حوادث غیر مترقبه مطالعه و کپی برداری الگوی روسی برخورد با حوادث غیر مترقبه که "وزارت وضعیات غیر مترقبه روسیه" یا " ام چ اس " نام دارد و نام دقیق و کامل آن :«وزارت روسیه فدرال در امور دفاع مدنی ، وضعیات غیر مترقبه و وازبین بردن بلایا و فجایع » میباشد Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) ، و الگویی نسبتا جامع، کارا و موفق بوده است برای کشورمان حائز اهمیت می باشد .
    براین اساس استفاده از تجربیات روسیه در ایجاد وزارت اوضاع غیر مترقبه در کشورمان پیشنهاد میگردد . در صورت تا سیس چنین وزارتخانه ای گفتمان کشورمان در محیط بین المللی در دفاع از شهروندان ایرانی تقویت می گردد . این نکته نیز قابل ذکر است که این وزارت در روسیه پس از وزارت دفاع آن کشور مهمترین و قدرتمند ترین وزارت خانه است، به طوریکه عموما پست بعدی وزیراوضاع غیر مترقبه وزارت دفاع روسیه می باشد.
  در این مقاله اهداف و شرح وظائف فرماندهی کل وزارت وضعیات غیر مترقبه در جمهوری تاتارستان که بخشی از وزارت دفاع مدنی و حوادث غیر مترقبه روسیه است در چهارچوبی کاملا حقوقی ، مشخص و دقیق به شرح زیر توصیف گردیده است :   


اهداف و وظائف فرماندهی کل وزارت دفاع مدنی، وضعیات غیر مترقبه و از بین بردن بلایا وفجایع ( ام – چ – اس)
در جمهوری تاتارستان بر اساس فرمان 6 اوت 2004 تمامی وظائف مربوط به دفاع مدنی، وضعیات غیر مترقبه و از بین بردن فجایع وبلایا  مربوط به این وزارت خانه است، سازمانی است که مامورین متخصص آن در مورد دفاع شهری تصمیم می گیرند و وظیفه دارند که از قبل در مورد بلایا هشدار بدهند و وضعیات غیر مترقبه را از بین ببرند . این وزارت خانه فهرستی از سازمانهای منطقه ای وزارت دفاع مدنی، وضعیات غیرمترقبه و از بین بردن فجایع را دارد.(وزارت اوضاع غیر مترقبه دارای انواع مختلف تخصص ها است و مسائل مربوط به دفاع شهری را حل و فصل می کند- مترجم). این وزارتخانه وظیفه اعلام خطر و هشدار و حل و فصل وضعیات غیر مترقبه را بعهده دارد.
از جمله اینکه فرماندهی کل وزارت فدراسیون روسیه در مورد دفاع مدنی وضعیات غیر مترقبه و از بین بردن بلایا در جمهوری تاتارستان (که از این پس فرماندهی کل خوانده می شود )فرمانده اول سرتیپ"حبیبو لین رافیس زاوداتوویچ" می باشد.
مطابق با اصول به تصویب رسیده وظائف این فرماندهی کل به شرح زیر است:
1-    تحقق سیاست های دولت در زمینه دفاع از شهروندان، حمایت از مردم و قلمرو ( مناطق ) در وضعیات غیر مترقبه، تامین ایمنی از آتش سوزی و ایمنی مردم در روی آب درچهارچوب اختیارات تعیین شده
2-     انجام مدیریت دقیق در چهارچوب صلاحیت های مشخص در زمینه دفاع از شهروندان، حفاظت از مردم و قلمرو از وضعیات غیرمترقبه، تضمین امنیت از آتش سوزی و امنیت مردم در روی آب.
3-     اعمال نظارت و کنترل برعملکردها در حوزه دفاع از شهروندان ، محافظت از جمعیت و قلمرو از حوادث غیر مترقبه، تضمین امنیت در مورد اتش سوزی و حفظ افراد در روی آب به ترتیبی که تعیین شده
4-     انجام وظائف در چهارچوب صلاحیت ها برای سازمان دادن واجرای دفاع مدنی، عکس العمل سریع نسبت به وضعیات خاص مخصوصا عکس العمل انسانی در حفاظت از جمعیت و قلمرو از وضعیات غیرمترقبه، تامین امنیت مردم در روی آب در قلمرو تاتارستان
بجزآن فرماندهی کل (Управление главное ) مطابق با وظائفی که دارد اعمال زیر را انجام میدهد :
1-    تهیه وآماده نمودن پیشنهادات بر اساس ترتیبات تعیین شده ، پیشنهاد در مورد تحقق سیاست های دولت و مخصوصا پیش نویس پیشنهادات برای اجرای سیاست دولت،تهیه پیش نویس های قوانین و مقررات در چهارچوب دفاع مدنی و حفاظت از مردم و قلمرو از وضعیات غیر مترقبه تامین امنیت از آتش سوزی و ایمنی مردم درداخل آب و در روی آب
2-    تهیه و پیشنهاد اسناد مربوط به تشکیلات و برنامه ریزی در مورد ساختارهای اداره کل وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه درتاتارستان و سازمان دادن به اسناد سازمان دهی و تهیه برنامه .
3-     جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و بر طرف کردن اوضاع غیر مترقبه برای نجات مردم و تامین زندگی مردم در زمان حوادث غیر مترقبه در محدودیت صلاحیت کاری
4-    خاموش کردن آتش در واحدهای فوق العاده مهم برای امنیت فدراسیون روسیه، واحدهای فدرال و دیگر واحدها بخصوص واحدهای مهم، واحدهای میراث فرهنگی، زمان برگزاری برنامه ها در سطح فدرال با حضور متراکم مردم که در برنامه های درسطح فدرال لیست آنها از طرف فدراسیون روسیه تصویب میگردد .
5-    سازمان دادن سیستمهای هشدار واعلان خطر و خاموش کردن آتش و انجام سایر وظائف در چهار چوب صلاحیت های وزارت حوادث غیر مترقبه در تعطلیلی مدارس در حوزه آتش سوزی در چهار چوب مقررات ونظم موجود.
6-    سازماندهی واحد های تابعه مربوط به آتش سوزی ، واحدهای نجات از آتش ، واحدهای جستجو و نجات و و تشکیل واحدهای امداد- نجات و سایر نیروهای وزارت حوادث غیر مترقبه در قلمرو تاتارستان .
7-    سازمان دادن گروههای جستجو و نجات مردم در روی آب و زیر آب در چهارچوب مقررات ونظم تعریف شده
8-    سازمان دادن مدیریت و کنترل روشمند در مورد مسئله آموزش مردم در زمینه دفاع مدنی، حفاظت مردم و قلمرو از حوادث غیر مترقبه، تامین حفا ظت از مردم از آتش سوزی و ایمنی مردم در روی آب ، آموزش وآماده نمودن جوانان به پایه ها و اصول امنیت زندگی در چهارچوب صلاحیت های انها (به جوانان آموزش می دهند که چکار باید بکنند وچگونه عمل کنند. مثلا خرده شیشه خالی که درمقابل نور خورشید حالت ذره بینی دارد در داخل جنگل نریزند تا جنگل آتش نگیرد- مترجم )
9-    سازمان دادن به تامین مادی تکنیکی واحد های تابعه مختلف مخصوصا بر طرف نمودن نیازهای مادی و تکنیکی واحد های مختلف تابعه ، محاسبه حساب پاره آهن ها و فلزات گران قیمتی که در برنامه ریزی برای تامین امنیت خارج می شوند و تامین و سائل حمل و نقل برای مبارزه با حوادث غیر مترقبه در چهارچوب نظم موجود
10-    سازمان دادن به وضع گواهینامه های گروههای امداد نجات، گروههای آتش نشان، گروههای جستجو نجات و تشکیلات امداد نجات و متحد نمودن گروههائی که وظیفه و کار امداد- نجات و خاموش نمودن آتش را به عهده دارند.  
11-    سازمان دادن به ثبت حساب خدمات دفاعی، همکاران، کارمندان دولتی و کارگران فرماندهی کل ام چ اس ( وزارت حوادث غیر مترقبه ) روسیه در تاتارستان و سایر واحد های مختلف تابعه، وسائل مورد نیاز برای بهبود شرایط زندگی و تامین زندگی و آپارتمان برای آنها در چهارچوب مقررات وبر اساس نظم تعریف شده
12-    سازمان دادن به ثبت حسابهای مالی خدمات دفاعی واحدهای مختلف تابعه تحت فرماندهی اماده نمودن حساب درامدها و هزینه ها به عنوان اسناد وابزاری برای بودجه و منابع خارج از بودجه
13-    سازمان دادن به حسابداری ، محاسبات آماری، حساب مالی اقتصادی، وظائف واحدهای تابعه و همچنین اسناد درآمد و هزینه از وجوه بودجه ای و غیر بودجه ای
14-    تهیه و آماده سازی پیشنهاد ها و خرید ها و تعمیر سلاح و ابزارهای و یژه و تخصصی و سایر وسائل و چیزهایی که لازم است و سایر دارائی ها و دیگر ابزارها 
15-    نظارت و بازرسی منظم بر اجرای قواعد در سازمانهای خود گردان ، سازمانها و نهادهای مدنی در خواست کننده دفاع مدنی ، تضمین امنیت نسبت به آتش سوزی مخصوصا در مورد چیزهائی که در زیر زمین قرار دارد وانفجاراتی که در زیر زمین صورت می گیرد و همچنین محافظت از مردم در وضعیات غیر مترقبه در چهارچوب اختیارات انها
16-     نظارت در چهارچوب مقررات در استفاده از کشتی ها، اعم از کشتی های با ظرفیت کم ویا زیاد، پایگاههای آنها، ساختمانها و ایستگاههای آنها.
17-    کنترل بر سیستم خبررسانی و ایجاد سیستم خبر رسانی منطقه ای و جابجا کردن اشیاء و چیزهایی که پتانسیل خطر دارند .
18-    انجام اقدامات برای اعلام خطر، کشف و خنثی سازی عملیات تروریستی در مورد اهدافی که دارند ، ابواب جمعی و ادارات تابعه ام چ اس روسیه و همچنین عادی سازی وضعیت پس از عملیات تروریستی ، در چهارچوب صلاحیت و درقالب نظم تعریف شده.
19-    سازمان دادن و ایجاد آمادگی های لازم برای اشخاص و مامورین سازمانهای ضروری دولت تاتارستان در مورد مسئله دفاع مدنی برای حفظ و حمایت از مردم و قلمرو در شرایط غیر مترقبه برای تامین امنیت مردم و قلمرو در وضعیت غیر مترقبه و تامین امنیت مردم از آتش سوزی یا اشیائی که روی آب هستند ، در چهارچوب نظم و مقررات موجود.
20-    کنترل در ایجاد و حمایت از آمادگی دائم و همیشگی از سیستم های تکنیکی مدیریت دفاع مدنی و سیستم خبر رسانی مردم در مورد خطراتی که می باید با آنها مبارزه شود یا اینکه اقداماتی که عواقبی دارد .
21-    ایجاد یک سیستم روشمند در ایجاد ، تامین ، حفظ ،استفاده و پر کردن ذخائر مادی مواد واشیاء و ایجاد و استفاده از ذخائر مالی برای در نظر گرفتن حل و فصل و عادی سازی وضعیت بعد از حوادث غیر مترقبه.
22-    جمع آوری و کار نمودن روی اطلاعات در زمینه دفاع مدنی، محافظت از مردم و قلمرو درحوادث غیر مترقبه . تامین امنیت برای شهروندان در مورد آتش سوزی در اشیائی که در روی آب هستند
23-    انجام مدیریت روشمند در مورد ایجاد و توسعه حساب مالی بودجه ، بودجه های محلی و منابع بخش های مختلف ماهواره از بودجه محلی و واحد های مختلف اتش نشانی که زیر نظر ام چ اس کار می کنند اعم از واحد های نجات دهند ه از اتش سوزی واحدهای جستجو گر واحدهای امداد - نجات از آوار، تعلیم و بالابردن کیفیت وآمادگی کارمندان و افزایش کیفیت و تخصص مقامات مربوطه مطابق با ضرورتهای لازم.
24-    انجام سفارش و ساخت برای ساختارها اشیاء و لوازم و تعمیر آنها در چهارچوب منافع سازمان دفاع از شهروندان در حوادث غیر مترقبه .
25-    انجام اقدامات برای ایجاد، حفظ و استفاده از مدارک صندوق بیمه در مورد اشیائی که ریسک بالائی دارند و سیستم هائی که تضمین کننده امنیت زندگی مردم هستند .
26-    آماده نمودن آمار محاسبات و سایر صورت های حسابرسی به صورت دوره ای ومنظم برپایه مواد قانونی و سایر قواعد حقوقی روسیه و جمهوری تاتارستان همچنین آماده داشتن سایر فرمانها و اسناد وزارت دفاع غیر مترقبه
27-    اقدام روشمند برای جمع آوری، حفظ و استفاده از وسائل مورد احتیاج دفاع مدنی و ذخیره مواد تکنیکی مواد غذائی دارو و این قبیل مایحتاج
28-    انجام کارها در چهارچوب نظم قانونی تعریف شده مطابق با قوانین روسیه که صلاحیت های وزارت اوضاع غیر مترقبه (ام چ اس) را میرساند .
29-    برنامه ریزی مالی و اقتصادی
30-    مدیریت منظم بر اساس اسناد حفظ آرشیو و بایگانی اسناد و مفادی که مورد سئوال قرار میگیرند و صلاحیت های وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه را میرساند .
31-    تامین اقدامات در آمادگی دفاعی و امادگی در اجرای فرمان فرماندهی کل و بسیج و گسترش اتحاد افراد مدافع در چهار چوب تقسیم بندی های دفاع مدنی،آتش نشانی و نیرو های موقتی
32-     تهیه ، فرمولبندی و تحویل لیستی از اشیائی که در زیر آب و جود دارند و پتانسیل خطر را دارند ، در چهار چوب نظم تعریف شده
33-    انجام اقدامات لازم برای حفظ مسائل محرمانه دولت و اطلاعات مربوط به کار و کارمندان ( اطلاعات اداری ) در چهار چوب صلاحیت.
34-    شرکت در کار برای انجام برنامه ریزی بسیج اقتصادی تاتارستان مربوط به وظایفی که به عهده ام چ اس گذاشته شده است
35-    شرکت در برنامه های اطلاع رسانی به جمعیت از طریق رسانه ها و دیگر کانال ها در مورد اوضاع غیر مترقبه و آتش سوزی ها و اقدامات در مورد تامین امنیت جمعیت و مناطق از اوضاع پیش بینی شده و طرح وضعیت فوق العاده در مورد آتش سوزی ها ، اقدامات در حفاظت از مردم و همچنین تبلیغ در فضای دفاع مدنی و حفاظت از مردم و مناطق از اوضاع غیر مترقبه و تامین امنیت مردم در مورد آتش سوزی و ایمنی مردم در روی آب.
36-    شرکت در کارهای تکمیل و مدرن نمودن سیستم های نظارت ( مونیتورینگ ) وسیستم های پیش بینی اوضاع غیر مترقبه از جمله موسسات مربوط به شبکه نظارت و دید و کنترل های ازمایشگاهی مربوط به دفاع مدنی (همه اینها به مسکو خبر میدهند که حتی آب پشت سدها به چه میزان است - مترجم ) و همچنین شرکت در تهیه وایجاد وراه اندازی سیستم های نشانه های ریسک  در واحد های اقتصادی در قلمرو روسیه (از جمله نظارت بر راه اندازی سیستم نشانه های ریسک در ساختمانها و مناطق تجاری ) .
37-    شرکت در همه نوع فعالیتهای مربوط به هماهنگی وظائف در همه جنبه های سازمان های آتش نشانی
38-    برگزار نمودن دوره های آموزشی برای آموزش و آماده نمودن کارمندان متخصص این وزارت خانه برای آتش نشانی و حوادث عیر مترقبه دوره های آتش نشانی نجات دهندگان مصدومین جستجو گران مصدومین گروههای امداد – نجات و سابر نیروهای وزارت حوادث غیر مترقبه
39-    شرکت در صدور مجوز و گواهی برای سازمانها وموسسات گروههای امداد و نجات و برگزاری امتحانات در چهارچوب نظم موجود
40-     شرکت در مدیریت روشمند و نگهداری در آمادگی پناهگاهها و دیگر واحدهای دفاع مدنی . سازمان دادن در حفاظت از مردم در دفاع رادیو اکتیو، شیمیائی و بیولوژیک و حمایت پزشکی و درمانی و انجام کنترل در این زمینه ها .
41-    شرکت در انجام امور در قالب صلاحیت های خود در تهیه نتیجه گیری از بررسی های امنیت صنعتی و احدهای تولیدی خطرناک .(همه اسناد مربوط به امنیت صنعتی را در محدودیت صلاحیت خود بررسی می کند- مترجم )
42-     شرکت در مدیریت سیستم های جانبی یا فرعی در چهار چوب یک سیستم واحد برای خبر رسانی و حل و فصل وضعیت غیر مترقبه بر اساس مراتب تعیین شده (از همه جا به مسکو خبر میدهند که وضعیت چگونه است و قازان یک سیستم مربوط به خودش دارد- مترجم)
43-     شرکت در کلیه اقدامات برای نجات مردم از جمله قطع برق و گاز و آب و آوار برداری و ممنوع کردن منطقه و جلوگیری از ورود افراد عادی در قالب نظم تعریف شده
44-    شرکت در انجام مدیریت روشمند فعالیت مشترک ارگانهای تاتارستان، ارگانهای خود گردان و ادارات محلی در مورد توانبخشی مردم و مناطقی که بر اثر سانحه رادکتیو تحت تاثیر امواج رادیو اکتیویته قرار گرفته اند و همچنین کنترل اقدامات در امر توانبخشی در این زمینه.
45-    شرکت در تحقق همکاری های بین المللی ازجمله انجام توافق نامه ها و قرار دادها در زمینه اعلام خطر و هشدار و بر طرف نمودن وضعیات غیر مترقبه ، محافظت از اتباع روسیه وتحقق اقدامات و واکنشهای بشردوستانه.
46-    شرکت در تامین هوائی برای واکنش سریع به اوضاع فوق العاده ای که بوجود آمده ، انجام کارهای خاص نجات از آتش سوزی، کمک های پزشکی و نگهبانی و گشت و دیگر جنبه های کار.
 در ترکیب اداره کل وزارت اوضاع غیر مترقبه روسیه در تاتارستان که وابسته به وزارت دفاع مدنی حوادث غیر مترقبه و از بین بردن بلایا و فجایع روسیه است بخش ها و اداراتی وجود دارد که نشان دهنده ساختار فرماندهی کل می باشد.
                                    


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy