جمعه, 02 تیر 1396 |

مسئله هنگ کنگ و بحران دمکراسی خواهی

پس از واگذاری رسمی هنگ کنگ به چین در سال 1997، طبق توافقی  که به امضا چین و انگلیس رسید قرار بر این بود که چین تا پنجاه سال سبک زندگی اهالی این منطقه را به شیوه یک کشور در دو نظام حفظ کند. حاکمیت قانون، آزادی های توام با کثرت گرائی، حفظ حقوق قضائی، آزادی بیان، تجمع مذاهب و غیره از آن سال تاکنون این بخش از سرزمین چین به همان شیوه اداره شده است.

اما اخیراً دولت چین اعلام کرده است که در انتخابات سال 2017 (حدود دو سال دیگر) قرار است نامزدان ریاست این منطقه از فیلتر شورای نظارت (شورای نگهبان) گذرانده شوند و سپس انتخابات در این منطقه صورت بگیرد. این تصمیم مقامات چینی خشم مردم، بخصوص دانشجویان را که طی سالها به سبک زندگی در فضای دمکراسی و ازادی فارغ از  سیستم تک حزبی چین عادت کرده اند، برانگیخته است.  اکنون آنان این دغدغه را دارند که فرمانروایان هنگ کنگی در آینده اگرچه بصورت ظاهری منتخب مردم این منطقه آزاد تجاری و سیاسی خواهند بود، لیکن در عمل کسانی می توانند انتخات شوند که مورد تائید دستگاه حاکمیت تمرکز گرای حزب کمونیست چین باشند. قائدتاً هنگ کنگ تاکنون ازنظر اقتصادی به دلیل سیستم اقتصاد آزاد و گردش مالی عظیم دارای رونق چشم گیری بوده و دولت چین این منافع را درنظر داشته است. در عین حال این دولت سعی کرده تا مناطق مشابه اقتصادی  ورقیب در داخل نظیر منظقه آزاد " گوانگ جو " را بوجود آورد تا از اهمیت انحصاری هنگ کنگ کاسته بشود. لیکن بحث مردم هنگ کنگ مسئله ای فرا تر از تداوم آزادی های اقتصادی  و تجاری ست. اهمیت ازادی های مدنی در این سرزمین موضوعی است که دولت مرکزی چین را تحت تاثیر خود قرار داده است. به همین دلیل این دولت سعی دارد تا علیرغم توافق قانونی اولیه خود برای اداره این منطقه اقدامات نظارتی را اعمال نماید. واکنش دانشجویان هنگ کنگی که در این رابطه گروهی را بنام " اشغال مرکز " سازماندهی کرده اند در واقع حاصل همین رخداد مهم است.

مردم این سرزمین نگران پیامد های فضای بسته سیاسی- اجتماعی هستند که دولت مرکزی چین برایشان در نظر گرفته است، همان چیزی که در سرزمین اصلی چین وجود دارد. واکنش آنان در برابر تصمیم دولت چین که مصرانه خواهان اجرا گذاردن این مقرارت تازه بوده، این است که آنان اجازه نخواهند داد که فضای بسته ای که دولت چین با سیستم تک حزبی خود سالها حکومت کرده به این منطقه نیز تسّری داده شود.

گرچه دنیا طی سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای شگرف اقتصادی در درون چین بوده، لیک فساد گسترده مالی و سیاسی در دستگاههای اجرایی عرصه را بر افکار عمومی تنگ ساخته است. فضای فکری بسته و غیر شفافی که اجازه هیچگونه اعمال قدرت و تحرکی را به مردم این کشور نمی دهد و مردم صرفاً بعنوان ابزاری در دست حاکمیت تک حزبی این کشور قرار دارند. در نتیجه این تجربه، دانشجویان هنگ کنگی خواهان حاکمیت و آزادی های توام با کثرت گرایی و همینطور حقوق قضایی و آزادی بیان می باشند. از این جهت مردم این سرزمین با واکنش های به موقع خود نشان داده اند که قصد آن ندارند تجربه بدست آمده خود را که طی سالها در آن فضا زندگی کرده اند بسادگی کنار بگذارند.مردم هنگ کنگ این آزادی را نمی خواهند از دست بدهند.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy