دوشنبه, 05 تیر 1396 |

حقوق بشر فراتر از همه‌ مصلحت‌ها

گفت و گو با آرش نراقی

دکتر آرش نراقی را می‌توان جسورترین متفکر تمام سال‌هایی دانست که اندیشه‌ی مدرن و انسانیِ «حقوق بشر» فراگفتمانِ محافل سیاسی و روشنفکری شده است؛

همیشه دوست دارم انسانی آزاد باشم

گفت و شنودی با محمد مجتهد شبستری

از زندگی تنها زندگی را خواستن و از مجموعه تنیده شده –بیشتر نظری– پیرامون حیات و شناخت آن، تنها به اصل زیستن و زندگی نظر داشتن، چگونه میسر است؟ پاسخ به این سوال دشوار است، ولی نه ناممکن.

امیرکبیر در ترازوی نقد

گفتگوی خرد با فریدون مجلسی و عبدالرضا غفرانی
بخش پایانی

هدف ما از بررسی سیاست داخلی و خارجی امیرکبیر، ارزیابی وی با معیارهای امروز نیست. بلکه سعی داریم با توجه به تجربه ی ایرانی، آنچه که از میراث افرادی همچون حسنک وزیر و خواجه نظام الملک برای ما به یادگار مانده است، به یک نقطه ی اتصال با امروز دست پیدا کنیم.

امیرکبیر در ترازوی نقد

گفت و گوی خرد با فریدون مجلسی و عبدالرضا غفرانی
بخش دوم

امیرکبیر یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ ایران است. در این گزاره اختلافی نیست، اما امیر، صدراعظم دموکراتی بود در پی برقراری عدالت؟ یا دیکتاتوری که پایه های استبداد را سست کرد؟...

امیرکبیر در ترازوی نقد

گفت و گوی خرد با فریدون مجلسی و عبدالرضا غفرانی
بخش نخست

فریدون مجلسی و عبدالرضا غفرانی به عنوان دو صاحبنظر مسایل سیاسی و بین المللی، چندی پیش مهمان خرد بودند تا درباره امیر کبیر از سه جنبه شخصیت فردی، کشورداری و سیاست خارجی، صحبت کنند.

موانع توسعه یافتگی در ایران

گفت و گو با احمد نقیب زاده

توسعه چیست؟ به عهده‌ی کیست؟ با اقتدارگرایی نسبت دارد یا دموکراسی؟ توسعه‌ی اقتصادی مقدم است یا سیاسی؟ موانع آن چیست؟ اینها سوالاتی که سالهاست اذهان بسیاری را مشغول کرده است، بخصوص در کشورهای در حال توسعه که آینده‌شان در گرو این مباحث است. گفتگوی زیر با دکتر احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه تهران، به این موضوع اختصاص دارد.

زبان مادری، هویت انسان را شکل می‌دهد

tگفتگو با جنوا اسپیترمن،استاد زبان‌شناسی میشیگان
تنها در سال 2000 میلادی بود که سرانجام، انسان به فکر حفظ بزرگ‌ترین میراث بشری خويشتن افتاد، میراثی که در قرون اخیر، به تاراج اصحاب نسل‌کشی و نژادپرستی رفته است. 21فوریه را روز جهانی زبان مادری نام نهاده‌اند، روزی برای پاسداشت نیک‌ترین آیات الهی. تنها 12سال از آن روز بزرگ تاریخی در سازمان ملل می‌گذرد.

فقه را به جای اخلاق ننشانیم

 fanaeeنسبت دین و اخلاق در گفتگو با دکتر ابوالقاسم فنایی

اشاره: «یکی از بزرگترین انحراف‌ها و بدعت‌هایی که در اندیشه دینی صورت گرفته، تحریف نسبت فقه و اخلاق است. فقه بدون اخلاق یا فقهی که جایگزین اخلاق شود، تیغی است در کف زنگی مست.» این‌ها را دکتر ابوالقاسم فنایی در کتاب «اخلاق دین‌شناسی» می‌نویسد. در نگاه او، بازخوانی روابط «اخلاق» و «فقه» و تعریف دقیق جایگاه این دو، شاه‌کلید بحران‌ اخلاقی است. گفتگوی طولانی با ابوالقاسم فنایی، دانش‌آموخته خارج فقه در قم و دکترای فلسفه اخلاق از لندن، اگرچه به بهانه انتشار جدیدترین کتاب او با عنوان «اخلاق دین‌شناسی» است؛ اما، ناظر به «دین در ترازوی اخلاق»، کتاب پیشین او، است. در این گفتگوی انتقادی، تلاش بر این است تا آرای نسبتا جدید و عالمانه این نواندیش دینی، از منظر متفاوت و مخالف به چالش کشیده شود. دفاع فنایی از دیدگاه‌های خود، گفتگو را از حد تعارف و متعارف خارج می‌کند.

فقه را به جای اخلاق ننشانیم

fanaeeنسبت دین و اخلاق در گفتگو با دکتر ابوالقاسم فنایی

بخش دوم

اشاره: «یکی از بزرگترین انحراف‌ها و بدعت‌هایی که در اندیشه دینی صورت گرفته، تحریف نسبت فقه و اخلاق است. فقه بدون اخلاق یا فقهی که جایگزین اخلاق شود، تیغی است در کف زنگی مست.» این‌ها را دکتر ابوالقاسم فنایی در کتاب «اخلاق دین‌شناسی» می‌نویسد. در نگاه او، بازخوانی روابط «اخلاق» و «فقه» و تعریف دقیق جایگاه این دو، شاه‌کلید بحران‌ اخلاقی است.

ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم

159081293661580Groupگفت و گوی دانشجویی در باره ایران
"ایران را چرا باید دوست داشت؟" عنوان مقاله ایست از محمد علی فروغی (ذکاءالملک) كه دست مایه­ ی این گفتگوی دانشجویی قرار گرفته است. فروغی در این مقاله به ابراز نظرات خود در راستای میهن دوستی پرداخته است. بازپرداخت به این موضوع در دهه ی حاضر در پی دانستن دلایلی است كه در این دهه برای دوست داشتن میهن و به شكل خاص، ایران در نسل دوم و سوم مطرح می شود.

جهان امروز بسوی اخلاق گام برمی دارد

singerگفتگو با پیتر سینگر فیلسوف اخلاق جهانی
تنها در سومالی، 11 میلیون انسان به‌دلیل گرسنگی در آستانه مرگی دل‌آزار هستند. این فاجعه بزرگ انسانی اگر چه دلایل اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی متعددی دارد اما آنچه در میان مجموعه دلایل، به‌عمد نادیده گرفته می‌شود، نسبت اخلاق و فقر است. بررسی جایگاه بداخلاقی‌ها در گسترش فقر، دلیل اصلی کنکاش در اندیشه‌های پیتر سینگر فیلسوف اخلاق دانشگاه پرینستون آمریکا است که نظریه‌اش در خصوص اخلاق و فقر شهرت جهانی دارد. در این میان، گفتگوی اختصاصی با خود پیتر سینگر مایه مباهات بسیار است. سینگر در این گفتگو، تداوم فقر را محصول بی‌اعتنایی قدرتمندان عنوان می‌کند و همگان را به تلاش برای از بین بردن فقر حتی در مقیاسی کوچک‌تر فرامی‌خواند.

ملاصدرا، فیلسوف دگراندیش روزگار خود

SADRA5گفت و گوی خرد با اکبر ثبوت (بخش پایانی)
ملاصدرا فیلسوفی بود دگراندیش در روزگار خود. فیلسوفی که بر محدود بودن دانش و آگاهی خود و همة انسانها تأکید داشت؛ اختلاف اندیشه ها را امری طبیعی و درخور تحمل می دانست؛ سخن از عشق می گفت؛ گوشه گیری و عزلت نشینی را نهی و به معاشرت با مردم توصیه می کرد. صدرایی که عالمان را از جیره خواری حکومت نهی می کرد و استقلال و عزت نفس آنان را طالب بود. فیلسوفی که کمتر می شناختیم...

ملاصدرا فیلسوف دگراندیش روزگار خود

SADRA5گفت و گوی خرد با اکبر ثبوت (بخش دوم)
ثبوت که دیری است درباره ی ملاصدرا کار می کند با ما از صدرایی دیگر سخن می گوید، دگراندیشی که نه علما تحملش کردند و نه حکام. بهانه ی این گفتگو نیز کتابی است به نام پیام فیلسوف. گزیده ای از آثار ملاصدرا و شارحانش در خور فهم همگان که به همت ثبوت گردآوری شده و ما را با ملاصدرایی آشنا می کند که کمتر می شناسیم؛ فیلسوفی که ما را به خردورزی و پیروی از برهان و مطالعة منابع گوناگون فکری می خواند...

ملاصدرا، فیلسوف دگراندیش روزگار خود

SADRA5گفت و گوی خرد با اکبر ثبوت (بخش نخست)
اصالت وجود و حرکت جوهری بی گمان نخستین مفاهیمی هستند که با شنیدن آن ها، نام ملاصدرا به خاطرمان می آید. فیلسوف بزرگ و مشهوری که به گواهیِ تاریخ اندیشه، پس از او، فلسفه ی اسلامی از رشد و ترقی بازماند، اکنون شارح و مقلد و پیرو کم ندارد. از این روست که استاد اکبر ثبوت می اندیشد در حقش جفا شده است؛ صدرایی که صلای نفی تقلید برآورد را چه به این همه مقلد؟!

آغاز چهارمین سال فعالیت پایگاه اطلاع رسانی خرد

kheradفکر راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی خرد در زمستان سال 1386 در میان جمعی از دانش آموختگان عرصه فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی جوانه زد و در بهار سال 1387 با راه اندازی این پایگاه به بار نشست. هدف این بود که با توجه به شمار فراوان سایت های اینترنتی خبری فارسی زبان، و تعداد بسیار قلیل سایت های فکری و پژوهشی، پنجره ای به سوی سپهر اندیشه و خرد گشوده شود.

::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy