دوشنبه, 05 تیر 1396 |

بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران (بخش پایانی)

Mohammad-Ali-Homayun-Katuzianبرگردان: عبدالله کوثری
ایران‌ برخلاف‌ جامعه‌ دراز مدت‌ اروپا جامعه‌ای‌ كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌. در این‌ جامعه‌ تغییرات‌ ــ حتی‌ تغییرات‌ مهم‌ و بنیادین‌ ــ اغلب‌ عمری‌ كوتاه‌ داشته‌ است‌. این‌ بی‌تردید نتیجه‌ فقدان‌ یك‌ چارچوب‌ استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی‌ است‌ كه‌ می‌توانست‌ تداومی‌ دراز مدت‌ را تضمین‌ كند. در دوره‌های‌ كوتاه‌ مدت‌ حضور طبقات‌ لشكری‌، دیوانی‌ و مالك‌ چیزی‌ نمایان‌ بود....

بررسی‌ مشكلات‌ توسعه‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ بلند مدت‌ در ایران‌ (بخش نخست)

Mohammad-Ali-Homayun-Katuzianبرگردان: عبدالله کوثری
ایران‌ برخلاف‌ جامعه‌ دراز مدت‌ اروپا جامعه‌ای‌ كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌. در این‌ جامعه‌ تغییرات‌ ــ حتی‌ تغییرات‌ مهم‌ و بنیادین‌ ــ اغلب‌ عمری‌ كوتاه‌ داشته‌ است‌. این‌ بی‌تردید نتیجه‌ فقدان‌ یك‌ چارچوب‌ استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی‌ است‌ كه‌ می‌توانست‌ تداومی‌ دراز مدت‌ را تضمین‌ كند. در دوره‌های‌ كوتاه‌ مدت‌ حضور طبقات‌ لشكری‌، دیوانی‌ و مالك‌ چیزی‌ نمایان‌ بود.

برای حل مشكلات ایران چه باید كرد؟

Mahmoodi 1با مطالعه در كنش‌ها و واكنش‌های جامعه ایران در چهارسال اخیر، به باور من سه موضوع بنیادین قابل امعان‌نظر و موشكافی است. این موضوع‌ها عبارتند از :«رشد آگاهی ها»، «تراكم مطالبات اجتماعی و سیاسی» و «آسیب‌دیدن طبقه متوسط». به ترتیب به این سه موضوع و چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر می‌پردازم.

چالش های روحی - روانی انسان امروز

رندال کالینز (Randall Collins) استاد جامعه شناسی و عضو موسسه جرم شناسی دانشگاه پنسلوانیا در مقاله ای در مجله سیاست خارجی با ارائه تحلیلی از چگونگی و علل توسل به خشونت در تعاملات اجتماعی در یکی از پیشرفته ترین مقاطع زمانی در قرن بیست و یکم، به سخت ترین و شدید ترین نوع خشونت (حملات انتحاری) اشاره می کند و برای تشریح نظر خود نکاتی از آسیب شناسی روانی انسان متمدن و متجدد را مطرح می سازد که توجه به آن حائز اهمیت است. کالینز با موشکافی خصلت ها و ویژگی های اخلاقی – غریزی انسان معتقد است دستگاه پیچیده هدایت کننده رفتارهای انسانی اساسا دارای ساخت و سازی طبیعی و دفاعی است که می تواند انسان را از ارتکاب به رفتارهای غیر معمول و غیر طبیعی و مغایر با فطرت انسانی مصون نگه دارد.

نقش امنیت در رفتارهای فردی و اجتماعی

تغییرات و تحولات اجتماعی در هر عصر و زمانی (صرف نظر از جغرافیای وقوع) علی رغم خصوصیاتی متفاوت و گاهی حتی متضاد ، با برخورداری از یک خصیصه مشترک شرایطی ویژه و فوق العاده در جامعه ایجاد می کنند که در نگاه متفکرین علوم انسانی در ردیف بحران های اجتماعی قرار می گیرند.

ناهنجاری های ایجاد شده ناشی از وقوع تحولات و دگرگونی در جامعه به تخریب، نابودی و در نهایت تغییر ساختارهای بر جای مانده از سالیان دراز منتهی می شود و کوتاهی و بلندی زمانی که برای تکمیل این روند طی می شود، به نوعی می تواند گویای توفیق یا عدم توفیق در رسیدن به همه یا برخی از اهداف تعیین شده در تغییر و تحولات باشد.

اقتدار گرايي دردولت سنتي ودولت مدرن

در شرايطى كه به نظر مى رسد همه راه هایِ طى شده در چند ساله اخير به بن بست رسيده اند، و در شرايطى كه خستگى مفرط همگان را گرفتار خود كرده، نوعى ايمان به پديدهء دولت مدرن در فضایِ در شرايطى كه به نظر مى رسد همه راه هایِ طى شده در چند ساله اخير به بن بست رسيده اند، و در شرايطى كه خستگى مفرط همگان را گرفتار خود كرده، نوعى ايمان به پديدهء دولت مدرن در فضایِ فكریِ جامعه ايران سر برآورده است.اما اگر كمى از  لحظهءكنونی در ايران فاصله بگيريم و پديده «دولت مدرن» را با ديدگاهى انتقادى مورد ارزيابى قرار دهيم، آن وقت كارنامهء دولت مدرن در جوامعى مانند ايران پرسش برانگيز تر از آن خواهد بود كه بتوان دل به تصوير «مقبولِ» رايج شده اش در ايرانِ امروز بست.

::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy