دوشنبه, 05 تیر 1396 |

بررسی توهم توطئه در آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایران

Khezri fبا توجه به مطرح شدن بحث پیرامون توهم توطئه در طی چند دهه­ی اخیر،(1) برخی از اندیشمندان اجتماعی تلاش کرده­اند تا تعاریفی از این مساله ارایه دهند. از آن­جمله می­توان به حاتم قادری اشاره کرد که معتقد است، "در نگرش توطئه فرض بر این است که دست­های آشکار و پنهان رقم زننده­ی مقدرات فرد، جامعه و یا یک ملت هستند."

گاوهای سفالی مصری

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (7)
شاید اگر گاوها نیز می توانستند تاریخ خود را بنویسند، هشت هزار سال پیش را به عنوان یکی از تلخ ترین یا شاید شرم آورترین دوران در تاریخ خود ثبت می کردند؛ زمانی که رام انسان شدند و آزادی خود را از دست دادند. از آن پس همه چیز برای گاوها تغییر کرد و سرنوشت شان اسیر نیاز و فهم و هوس موجود دوپا شد؛ بیگاری کشیدند، پرستیده شدند، سلاخی شدند و حتی همراه او دفن شدند تا در زندگی پس از مرگش گرسنه نماند، همچون گاوهای سفالی مصری که در گوری در جنوب مصر همراه جسد مردی کشف شدند. 8000سال پیش گاوها ننگ بردگی را پذیرفتند و به تعبیر ما اهلی شدند...

پیكره عشاق عین ساخری

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (6)
غار عین ساخری سکونتگاه انسان هایی که در سپیده دم عصر کشاورزی زندگی می کردند، جایی است که پیکره عشاق در آن یافت شده است. ناتوفیان مردمانی که این پیکره را ساختند جزء نخستین انسان هایی بودند که حیوانات را اهلی کردند و به پرورش آنها پرداختند، آنها به تدریج یاد گرفتند که چگونه غذاها را انبار کنند، دانه بکارند. پیکره ی عشاق، نمادی است از عشق، زایش و رویش در عصری که باروری اهمیت قابل توجهی پیدا می کند.

دسته هاون پرنده نما

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (5)
ذرت، گندم، برنج، گوش فیل همگی از جمله غلاتی هستند که هزاران سال پیش اجدادمان در هر منطقه به تصادف برگزیدند، کاشتند، خشک کردند، کوبیدند و ذخیره کردند. پرنده ای با بالهای باز تراشیده شده بر دسته ی هاونی سنگی حکایت زمانی است که مردان کشاورزی می کردند و زنان آشپزی آموخته بودند و از غلاتی که گاه سمی نیز بودند خوراکی می پختند و خانه ای داشتند و فرزندانی. بدین ترتیب دهکده ها شکل گرفت و روابط انسانی وارد مرحله ی جدیدی شد...

فرهنگ سیاسی: ویژگی­ ها، انواع و عوامل موثر

Khezri fفرهنگ سیاسی، جهت­گیری ذهنی ملّت­ ها، گروه­های اجتماعی یا افراد به سیاست است و تا حدی الگوهای رفتار سیاسی را شکل می­ دهد. در واقع می­ توان گفت فرهنگ سیاسی به عنوان تابعی از فرهنگ عمومی، مفهومی است که سعی در ترکیب رهیافت­ های روان شناختی، مردم ­شناختی، جامعه­ شناختی و تاریخی برای پر کردن خلا موجود بین سطح تحلیل خرد رفتار سیاسی فرد و سطح تحلیل کردن رفتار سیاسی مبتنی بر متغیرهای مشترک جامعه دارد.

زمینه های فرهنگی مشارکت سیاسی

democracyبخش پایانی
جامعه‌شناسان مشهور امریكایی برای جنبه‌های اجتماعی فرهنگ سیاسی اهمیت بیشتری قایلند كه این نظر ناشی از این پیش فرض است كه فرهنگ سیاسی نیز مانند “فرهنگ اجتماعی”(22) در بستر زمان و در ارتباط با رویدادهای مختلف شكل می‌گیرد و لذا مانند سایر پدیده‌های اجتماعی مرتباً در حال تغییر و نو شدن است...

زمینه های فرهنگی مشارکت سیاسی

democracyبخش نخست
اساس و شالوده مشارکت سیاسی مشارکت عامه مردم در تصمیم گیریهای سیاسی است که در قالب دو نوع مشارکت سیاسی خودجوش و مشارکت سیاسی برانگیخته (بسیج شده) قابل بررسی می باشد. مشارکت سیاسی خودجوش معلول سطح بالای سواد و آگاهی و فرهنگ سیاسی ریشه دار و قوی است که توسط عوامل اقتصادی و اجتماعی، ایدئولوژیكی، ساختاری یا تاریخی و عوامل فرهنگی و سیاسی محقق می گردد.

سرنيزه كلاويس

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (4)
13هزار سال پیش در عصر یخبندان به مدد یخچال ها، پلی طبیعی میان سیبری و آلاسکا ایجاد شد و مردمی از تبار شمال شرق آسیا پا به سرزمین امریکا گذاشتند و با سرنیزه هایشان به شکار ماموت ها پرداختند و در طول هزار سال کل این قاره را پیمودند، بدین ترتیب 12هزار سال پیش انسان های متفکر و جستجوگر تقریبا در تمام نقاط قابل اسکان جهان پخش شده بودند...

گوزن شمالی شناگر

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (3)
چرا هنر متولد شد؟ چرا انسان‌ها چیزهایی را ساختند که کاربردی نداشت؟ برخی معتقدند هنر سرآغاز دین بود؛ کششی برای زیستن در یک محل و همزمان تعلق داشتن به جهانی بزرگتر. هنر سرآغاز مشارکت در جهان بود، تصویری از جهان؛ به آن شکلی که انسان می‌دید، به گونه‌ای که انسان می خواست. حدود 100هزار سال پیش بود که انسان توانست بخاطر تغییراتی که در مغزش رخ داده بود آنچه را که می دید به تصویر بکشد، توانست نقاشی کند، مجسمه بسازد و با ما که اینجا و حالا زندگی می‌کنیم، سخن بگوید؛ از شادی‌ها، امیدها و ترس‌هایش... جاودانه شد، زندگی بخشید و زندگی کرد...

گاهشمار تغییر در گستره تاریخ

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی
انسان در طول تاریخ مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. در تمامی این مراحل كه در این مجموعه نوشتار از 6میلیون سال پیش آغاز شده یك عامل مشترك به چشم می خورد و آن پیشرفت در هر دوره و عدم بازگشت به عقب است. در كنار مجموعه «تاریخ جهان به روایت صد شیء»، برای درك بهتر روند كلی تاریخ مراحل و اتفاقات مهم را به صورت فهرست وار جمع آوری و در این مطلب ارائه كرده ایم.

چگونگی دین ورزیدن جوانان طبقه متوسط جدید شهری

mFerasatخلاصۀیک مطالعه موردی دربارۀمراسم دهۀمحرم درتهران**
هدف از مطالعه، دستیابی به فهم بیشتر دربارۀ نوع دین ورزی جوانان طبقۀ متوسط شهری در ایران با مطالعه ای موردی در چند منطقه از تهران است. از روش کیفی مشاهدۀ مشارکتی(1) استفاده شده است. نتیجه مطالعه این بود که الگوهای دین ورزی جوانان در حال تحول عمیق و گسترده است. حتی مراسم آیینی از روندهای دنیوی شدن، عرفی شدن و پلورالیزه شدن به دور وبرکنار نیستند، هرچند که همچنان عناصری از رمز ها ونمادها ومعانی دینی را باخود حمل می کنند.

تبر دستی اولدوایی

 Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (2)
نماد قدرت، یک اثر هنری یا ابزاری کارآمد؟ بیشتر پژوهشگران تبر دستی الدوایی را ترکیبی از هر سه می دانند، ابزاری که هنگام سفر همیشه همراه انسان بوده است و شاید پیشینیانمان پس از ساخت آن جرات سفر کردن را پیدا کردند و در زمین پراکنده شدند. این تبر دستی که بسان قطره اشکی تراشیده شده است حکایت از ذهن متفکر و هنر سازندگانش دارد، انسان هایی که احتمالا توانایی های زبانی کودکی هفت ساله را دارا بودند و قادر به ارتباط با یکدیگر بودند...

ابزار برش سنگی اولدوایی با پیشینه دو میلیون سال

Hatamiتاریخ جهان به روایت صد شی (1)
ارسطو ناطق بودن را وجه تمایز انسان از حیوان می داند، اما بسیار پیش از اینها، زمانی که سخن گفتن نمی دانستیم و تنها در پی بقا بودیم، چه؟ از آن زمان که چون حیوانات می گریختیم، می جنگیدیم، شکار می کردیم و سرپناهی می جستیم، میلیونها سال گذشته است، اما براستی چگونه انسان شدیم؟ چگونه ابزار سازی را توسعه دادیم، توسعه یافتیم، سخن گفتیم و نوشتیم و روزی جهانی را که مغلوبش بودیم، مسخر خویش ساختیم؟ روایت موزه بریتانیا از اینجا آغاز می شود و به ما می گوید چگونه ابزارهایی چون ابزار برش سنگی به انسان شدن ما کمک کرد، چگونه وقتی اشیاء را لمس کردیم، تراشیدیم و شکستیم، آموختیم و مغز ما بزرگتر شد و...

تاریخ جهان به روایت صد شیئ

Hatamiبخش مهمی از شناخت و درك علوم انسانی در گرو شناخت تاریخ و روند شكل گیری جوامع و اندیشه هاست. نام ها و سال ها از عناصر اصلی مطالعه تاریخ هستند و دانش آموزان از نخستین سال های مطالعه تاریخ در دبستان با این عناصر آشنا می شوند، اما آیا می شود تاریخ بشر را به شكلی دیگر نیز مطالعه كرد؟

چرخه ی هرج و مرج- استبداد درکشاکش با حکومت مشروطه

Mohammad-Ali-Homayun-Katuzianصدو چهار سال از جنبش مشروطه گذشت
محمدعلی همایون كاتوزیان كه در مجامع علمی به نام هما كاتوزیان شناخته می‌شود، با وجود آنكه آسیب‌های وارده به جامعه از پس هرج و مرج سال‌های پس از مشروطه را به خوبی بازمی‌شمارد و این عامل را سبب بازتولید استبداد تاریخی در ایران می‌داند، اما با این حال ما را از سیاه و سفید دیدن مطلق پدیده‌ها منع كرده و تاكید می‌كند كه مشروطیت دستاوردهای خود را نیز به همراه داشت.

::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy