جمعه, 02 تیر 1396 |

کنث والتز، نظریه پردازنو واقع گرا

به یاد ِ کنث والتزکه به تازگی درگذشت

کنث والتز در بیست و سوم اردیبهشت (برابر با سیزدهم ماه می ِ 2013) دار فانی را وداع گفت. در اطلاعیه انجمن علوم سیاسی امریکا، از او به عنوان دوست، معلم و محقق یاد شده است.

برای دانش آموختگان علوم سیاسی در ایران و جهان، وی به عنوان بزرگترین نظریه پرداز روابط بین الملل در نیمه دوم قرن بیستم شناخته می شود. مرگ وی به واقع برای محققین و پژوهشگران این رشته جبران ناپذیر خواهد بود. به همین مناسبت نگاهی گذرا به زندگی و آثار وی خواهیم داشت.

کنث والتز تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه کلمبیا در رشته ادبیات انگلیسی و سپس فلسفه سیاسی به انجام رساند. در سن سی سالگی به درجه استاد تمام نائل آمد؛ وی سابقه تدریس در دانشگاه های برکلی، سوارتمور، برندیس و کلمبیا را دارد و هم چنین ریاست انجمن علوم سیاسی امریکا در سال های 1977-78 بر عهده داشته است.

آنچه باعث شهرت وی در حوزه سیاست بین الملل در جهان شد، تالیف کتب و مقالات متعدد در این حوزه است. کتاب های ِ«انسان، دولت و جنگ»، «سیاست خارجی و سیاست دموکراتیک»، «گسترش سلاح های هسته ای» و «نظریه سیاست بین الملل» و مقالات «فلسفه سیاسی و مطالعه روابط بین الملل»، «ریشه های جنگ در نظریه نئورئالیسم»، «پیدایش ساختار سیاست بین الملل» و «بازتاب نظریه سیاست بین الملل: پاسخ به انتقادات کوهن» از جمله آثار تاثیرگذار وی هستند. مقاله «اسطوره سلاح های هسته ای و واقعیات سیاسی» که در سال 1990 در ژورنال American Political Science Review منتشر شد، بهترین مقاله سال برگزیده شد. وی هم چنین در ماه های اخیر دو مقاله درباره ی ایران در مجله فارن افرز به چاپ رساند که نظرات متفاوتی را متوجه خود ساخت. 

وی در کتاب نظریه های سیاست بین الملل که مهمترین کتاب وی نیز هست، سعی در تئوریزه کردن رئالیسم ساختاری دارد. مفاهیم اساسی در رئالیسم کلاسیک (قدرت، آنارشی، منافع ملی و...) را می پذیرد ولی به تقلیل گرا بودن آن نقدهایی وارد می سازد. از این رو رئالیسم ساختاری وی، به جای بهره بردن از سطح تحلیل ملی از سطح تحلیل نظام بین الملل بهره می جوید.

کنث والتز به عنوان نظریه پردازنئورئال، ضمن پذیرش اصول واقع گرایی مانند قدرت، منافع ملی، خودیاری و... سه سطح تحلیل را به منظور تبیین تحولات و ویژگی های نظام بین الملل در نظر گرفته است. بشر، دولت و خصوصیت آنارشیک سیستم بین الملل این سه سطح می باشند. به طور مشخص والتز در کتاب انسان، دولت و جنگ سه سطح یا سه تصویر ذکر شده را در وقوع جنگ مؤثر می داند. اما در کتاب نظریه سیاست بین الملل تأثیر ساختار بین الملل را به عنوان عامل تعیین کننده رفتار و اقدامات دولت ها بیان نموده است و دو تصویر نخست را تقلیل گرایانه می داند. نظریات وی، نقد هایی را نیز در پی داشت، که از آن جمله می توان به نئولیبرال ها اشاره کرد که، بدبینی والتز نسبت به همکاری بین المللی، نقش حقوق و قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی را مورد نقد قرار می دهند.


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy