شنبه, 03 تیر 1396 |

حزب در ایران: کارکرد ها و پی آمد ها

karimNia(بخش نخست)
در دوران معاصر به حزب بعنوان رهیافتی خنثی در فضای سیاسی ایران نگریسته شده است. بدین معنی كه از سوئی با تكیه بر تجربیات سایر كشورها ی صاحب نام دمكراسی سعی شده است الگوهایی تهیه و بشكل بومی آن مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر شرایط داخلی بنحوی بوده كه بمحض ایجاد تشكیلات حزبی با حداقل معیارهای لازم، با نوعی واكنش منفی اجتماعی و سیاسی روبرو شده است.

هشدار ساموئل هانتینگتون

no userبرگردان: مصطفی صادقی
آخرین کتاب از کتاب‌های ساموئل هانیتنگتون با عنوان ما که هستیم؟ چالش‌های پیش روی هویت ملی آمریکا که چهار سال پیش انتشار یافت را می‌توان احساسی ترین اثر او به حساب آورد. به این خاطر بود که او بعنوان دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد که در سن 81 سالگی در گذشت، مورد تجلیل قرار گرفت. او مردی کم رو و خجالتی بود، ولی همواره او را در جار و جنجالهای سیاسی دهه‌های اخیر می‌بینید.

دمكراسي

SerajZadehتاریخ بشر گواه و شاهدی است بر درگیری و نزاع و کشتار انسان‌ها بصورت فردی و جمعی با انگیزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی. جنگ‌های صلیبی، لشکرکشی‌های اسکندر، چنگیز، نادر، جنگ‌های جهانی اول و دوم و... از جمله آنها می‌باشند. تنها بین سال‌های 1914 تا 1945 هفتاد میلیون نفر در اروپا در اثر جنگ جانشان را از دست دادند...

ریشه های شکل گیری منافع ملی در ديپلماسی و روابط بین المللی ایران امروز

Hands1(بخش دوم)
هویت هر حکومتی در هر کشور به فلسفه شکل گیری، تاریخ و پیشینه مردم آن و نیز وضعیت منطقه و همسایگانش مربوط می شود. اساس و تناسب یک نظام پایدار، به میزان پایداری آن درارکان بوجود آورنده و توازن در آن ارکان توسط حاکمیت بستگی دارد. پیدایش قدرت مرکزی سلسله صفویه فرصتی بود تا پس از قرنها خلا قدرت در سرزمین ایران استعداد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی...

ریشه های شکل گیری منافع ملی در ديپلماسی و روابط بین المللی ایران امروز

Hands1(بخش نخست)
قلمرو ایران سومین هزاره تجربه تشکیل حکومت مرکزی را پشت سر می گذارد. در مسیر این تاریخ کهن، تمدنی ماندگار به نام این سرزمین برپا شده که بستر اصلی آن ماندگاری میراث فرهنگ و تمدن ایرانی است. این قلمرو فرهنگ و تمدن درنوع خود نمونه ای تاثیرگذار برتاریخ تمدن ملل دیگر است. یکی از ویژگی های متحیر کننده این فرهنگ، قابلیت انعطاف پذیری پوسته و نیز آزاد منشی در ذات...

::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy