جمعه, 02 تیر 1396 |

مادام العمرها

چند سال پیش یادداشتی نوشته بودم زیر عنوان «این مادام قاتل دموکراسی است»، طبیعتاً خواننده کنجکاو می‌شد که بداند این «مادام» کیست، اهل کجاست، خشونت خود را از کجا به ارث برده است؟ البته اگر مطلب را می‌خواند در می‌یافت که مادامِ کُشنده دموکراسی کسی نیست مگر «مادام العمر» که فرزندِ شیرینیِ اعتیاد آورِ قدرت است.

انقلابی‌گری و ضدانقلابی‌گری

انقلاب سرنوشتی مدرن است. شاید هیچ پدیده سیاسی دیگری اینچنین نمی تواند روح عصر مدرن را در خود احضار کند. باور به اراده انسانی و عاملیت او در تاریخ، بیزاری از نظم حاکم و شورش علیه هر آنچه پیشینیان ساخته‌اند، شکاکیت نسبت به حقایق گذشته، امید به آینده‌ و آرمان‌شهری این جهانی و از همه مهمتر تولد عامل سیاسی جدیدی به نام «مردم»، همگی سرشت‌نما‌ترین وجوه عصر جدید هستند.

رانت گرائی در روسیه

 برگردان: محمد کردزاده کرمانی

مقاله علمی "رانت گرائی در روسیه" ضمن تلاش در تعریف دقیق رفتار رانت جویانه و دسته بندی انواع مختلف رانت جوئی، دلیل اصلی فروپاشی نظام شوروی را در اثرکاهش قیمت نفت میداند، (نکته ای که توسط محققین ایرانی کمتر مورد تامل قرار گرفته است). این مقاله به عنوان الفبای سیاسی به دو نکته اساسی دیگر اشاره می کند که ضعف نهادهای مدنی و ضعف سیستم قضائی در روسیه منجر به رانت جوئی هائی گردید که به فساد منتهی شد.
این مقاله تعریف ویژه ای از فرار مغزها و یا خروج مغزهای جوانان از فکر نموده است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد است. فرار مغزها زمانی صورت می گیرد که انسانها به دنبال رانت باشند و خلاقیت و اندیشه را کنار بگذارند. بنابراین تعریف فرهنگ رانت جوئی با منسوخ نمودن خلاقیت و اندیشه موجب فرار مغز انسانها می شود.

جهانشمولی نسبی حقوق بشر

برگردان:باقر اسدی **
    حقوق بشر یک طرح سیاسی بین المللی است که بطور تنگاتنگ با داعیه های جهانشمولی مرتبط است. هر چند که حمله به جهانشمولی حقوق بشر نیز گسترده است. برخی از قرائت های جهانشمولی براستی از جهت نظری غیر قابل دفاع ، از نظر سیاسی زیان آور و یا واجد هر دو ویژگی هستند. این مقاله به کنکاش معانی ای می پردازد که بر حسب آنها حقوق بشر میتواند ( و یا نمی تواند ) گفته شود که جهانشمول است، معانی ای که حقوق بشر از نظر آنها نسبی است ( و یانیست)  و در دفاع از " جهانشمولی نسبی " حقوق بشر شناخته شده بین المللی استدلال می کند.

سیاست اقتصادی ما و قصه خاله پیره زن

 

درست در دوره ای که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و در اثنای شروع و تداوم جنگ تحمیلی، جریان انقلاب فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، پارادایم های نوینی را به روی کار آورد. مفهومی به نام جهانی شدن اقتصادها، فرهنگ ها و مدیریت ها شکل گرفته و شروع به نشان دادن تاثیرات خود در عرصه های مختلف جامعه بشری نمود.

تدبیر و عقلانیت لازمه تأمین منافع ملی

منافع ملی در رویارویی با حقوق ملی اهمیت بیشتری می یابد 
ارايه تعريفي براي منافع ملي سهل و ممتنع است. سهل است زيرا همه انسان‌ها معمولا دنبال دستيابي به منافعي براي خود هستند، در اين ميان ممكن است به نتيجه مطلوب نرسيده و آسيب ببينند اما معمولا هدف خود را رسيدن به زيان و آسيب تعيين نمي‌كنند و اگر چنين كنند معمولي نيستند. حتي كساني كه به ماديات و اميال خاكي و «اين جهاني» پشت پا مي‌زنند، معمولا به دنبال و به اميد منافع ديگري هستند كه به آن باور دارند كه ممكن است «آن جهاني» باشد.

روسیه : رانت منابع طبیعی، قدرت رقابت و تحلیل مفهوم بیماری هلندی

برگردان: محمد کردزاده کرمانی

تجارب دهه های اخیر نشان داده است که یکی از نقیصه های کشورهای جهان سوم و یا به عبارتی جهان چهارم این است که معمولاعقل جمعی دراین کشورها در برنامه ریزی برای توسعه ضعیف است. مطالعه عملکردها نشان میدهد که عمدتا دانشگاهها و مراکزعلمی وتحقیقاتی این کشورها نیز نقشی در اصلاح سیاست ها نمی توانند بازی کنند. این نقص در برنامه ریزی عموما میتواند با کمک و توصیه های سازمانهای تخصصی بین المللی مربوطه جبران شود.

سنگاپور: بررسی افکار و آرا مردی که سنگاپور را ساخت

 «بخش دوم»

سنگاپور اخیرا پنجاهمین سال استقلالش را جشن گرفت. این اولین سالی بود که مراسم سالگرد استقلال بدون حضور بنیان گذار این کشور کوچک برگزار می شد. وارثان لی کوان یو در فقدان رهبر معنویشان نگران سرایت بحران و رکود اقتصادی از چین و دیگر نقاط جهان به سنگاپور هستند.

برون رفت از فساد درهم تنیده

 واکاوی رهیافتی برای کنترل مافیای فساد

پدیده فساد در بسیاری از جوامع و کشورهای جهان، خاصه در کشورهای در حال توسعه، روندی رو به افزایش داشته است. کشورهای در حال توسعه معمولا در شاخص های ارزیابی فساد در رتبه های نخست فساد قرار می گیرند. نهادینه شدن فساد در این کشورها راه را برای برونرفت از آن دشوار ساخته است، البته در نظام یافته ترین سیستم های جهان نیز مفاسد زیادی در عرصه های سیاسی و اقتصادی به چشم می خورد که این پدیده را به یکی از بزرگترین آفات قرن بیست و یکم تبدیل کرده است.

مفهوم رانت در ادبیات اقتصادی روسیه

Rantدر این مقاله درچهارچوب ادبیات اقتصادی روسیه امروزی، که عمدتا تحت تاثیر ادبیات اقتصادی غرب است، مفهوم رانت از لحاظ تئوریک بررسی شده و رانت زمین ومالیاتهای دولت، دیدگاههای طرفداران اخذ مالیات برزمین ومخالفین آن مورد مطالعه قرار گرفته و انواع رانت از جمله رانت در بازار کار توصیف شده است. همچنین ویژگی های برخی رانت ها در روسیه از جمله رانت تولید تسلیحات استراتژیک وبرخی ازتاثیرات مالیاتهای تورمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

رویکرد ذوالیمینین سازوکاری مناسب برای تحول سازمان های کشور

مطالعه موردی : اقتصاد مقاومتی و رویکرد ذوالیمینین(1)

بزرگترین چالش فراروی مدیران سازمان های امروزین، مسئله چابکی سازمانی و لزوم تطبیق با شرایط و الزامات محیطی است. محیط سازمان ها به دلایل مختلف به سرعت دگرگون می شود و تطبیق با این تغییرات به آسانی ممکن نیست. رشد بی سابقه چرخه هم افزای علم و فناوری(2) باعث گردیده که علوم جدید بتوانند موجب پیدایش فناوری های نوین شوند و از سوی دیگر فناوری های نوین (خاصه فناوری ارتباطات و اطلاعات)، علم را به پهنه های جدید برده و علوم جدیدی را خلق کنند. بدیهی است که این پدیده آثار متعددی را در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حاکمیتی کشورها و سازمان ها گذاشته است.

سنگاپور: بررسی افکار و آرا مردی که سنگاپور را ساخت

(قسمت اول)

در ۲۳ مارس ۲۰۱۵ لی کوان یو رهبر و بنیان گذار سنگاپور در سن ۹۲ سالگی درگذشت. وی از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ نخست وزیر سنگاپور بود. وی تا آخر  عمر همچنان در سمت رهبری حزب حاکم و سمت هایی مانند وزیر ارشد در کابینه رهبری معنوی  و نفوذ خویش را در اداره سنگاپور حفظ کرد.

از خرد فردی به خرد سازمانی، مسیرعقلانیت تصمیم گیری

پیشتر در مقاله ای تحت عنوان " آسیب شناسی تصمیم سازی در سطح ملی " به اشکالات موجود در نظام تصمیم سازی در کشور اشاره شد. در مقاله مذاکرات استراتژیک نیز لزوم ایجاد نظام پشتیبانی تصمیم گیری در سطح ملی مورد تاکید قرار گرفت. این مقاله را می توان دنباله بحث های قبلی و ارائه بحث اصلی توصیف کرد. مطلبی که سعی دارد با اشاره به روند جاری جهانی در تحلیل اطلاعات و فرآیند نظام یافته تصمیم سازی و تصمیم گیری، به راه کارها و راه حل های فراروی ما بپردازد.

گرایشات اقتصادی و سیاسی و قواعد توسعه

در جستجوی روش های جدید در تحقیقات اقتصادی شرق شناسی

برگردان: محمد کردزاده کرمانی

کار فعلی به هیچ وجه بر این نیست که تحقیقی تاریخی باشد ، از اینجهت که نمی شود تحلیل های میراث وسیع مکاتب تحقیقات اقتصادی و همه تحقیقاتی که بعد از فروپاشی شوروی انجام گرفته است در قالب یک موضوع بیان نمود. بنابر این نویسنده به طور اجتناب ناپذیری لازم دیده که رهیافتی انتخابی داشته باشد، موضوعاتی را انتخاب و کارهای انجام شده را بررسی مجدد نماید.

راه اندازی چرخه نهادسازی، مسیر تحول و توسعه آینده کشور

در کشورمان طی دهه های اخیر و خاصه بعد از پیروزی انقلاب، ادامه کسب و کار شرکت های دولتی و صنایع بزرگ به دریافت رانت و یا کمک مالی از دولت از محل درآمدهای نفتی متکی بوده است. در این دوره درآمدهای نفتی به راه اندازی مجتمع های بزرگ صنعتی تخصیص یافته و بسیاری از این صنایع بعد از تاسیس هم برای ادامه حیات به کمک های دولت نیازمند بوده اند.

::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy